Žemės ūkio paskolų garantijų fondas – itin svarbus žemės ūkio ir verslo kaime partneris

2022 m. lapkričio 26 d. nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) švenčia lygiai 25-erius metus kai, įregistravus bendrovę Registrų centre, ji pradėjo vykdyti savo veiklą. Nacionalinės plėtros įstaigos vardas, individualių garantijų pagalba įgyvendinti projektai už beveik 2 mlrd. eurų, valstybės pagalbos įgyvendinimas suteikiant daugiau kaip 40 mln. eurų kompensacijų, net 3 valdomi fondų fondai ir beveik 227 mln. eurų lengvatinių paskolų – tai tik keli skaičiai iš 25-erių ŽŪPGF veiklos metų.

1997 m. rugpjūčio mėnesį Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą, kurio pagrindu buvo įkurtas ŽŪPGF, o 1997 m. lapkričio 26 d. įregistravus bendrovę Registrų centre – ji pradėjo savo veiklą, kuri šiandien apima valstybės garantuojamų individualių garantijų teikimą, lengvatinių paskolų teikimą ir administravimą, dalies palūkanų ir dalies garantinės įmokos kompensavimo administravimą bei kitų finansinių priemonių įgyvendinimą.

2018 m. bendrovei suteiktas nacionalinės plėtros įstaigos vardas ir ŽŪPGF pradėjo vykdyti nacionalinės plėtros įstaigos veiklą žemės ūkio veiklos, žemės ūkio produktų gamybos ir perdirbimo, miškininkystės, kaimo plėtros, akvakultūros ir žuvininkystės srityse.

„1997 m. savo veiklą pradėjome būdami vos 3 darbuotojai ir tik pradėdami derinti pirmąsias bendradarbiavimo sutartis su finansų įstaigomis dėl individualių garantijų teikimo. Šiandien ūkininkų, žemės ūkio bendrovių, kaimo verslininkų ir kitų ūkio subjektų įgyvendintus projektus skaičiuojame milijardais, o jiems suteiktą pagalbą – milijonais eurų“, – džiaugiasi nuo ŽŪPGF įkūrimo dirbanti vyr. garantijų specialistė Jūratė Rudinskienė.

Individualių garantijų pagalba – projektai už 1,76 mlrd. eurų

Pagrindinė ŽŪPGF veikla – individualių garantijų teikimas Lietuvoje veikiančioms finansų įstaigoms už ūkio subjektams teikiamas paskolas ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas.

Per visą veiklos laikotarpį ŽŪPGF suteikė 6,9 tūkst. individualių garantijų už 1,07 mlrd. eurų. Tai ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, maisto ūkiu, miškų ūkiu, kaimo plėtra ir žuvininkyste, padėjo įgyvendinti projektų už 1,76 mlrd. eurų.

„Jau tapo įprasta, kad veiklos vykdymui yra skolinamasi lėšų, tačiau mūsų klientas – dažnu atveju smulkus ar vidutinis ūkininkas bei kaimo verslininkas – turi ribotas galimybes pasiskolinti geromis sąlygomis, nes neturi pakankamai įkeičiamo turto. Džiaugiamės, kad mūsų teikiamos garantijos savo idėjas įgyvendinti padėjo beveik 7 tūkst. ūkio subjektų – ar tai buvo tik smulkių ūkio padargų įsigijimas, ar verslo plėtra naujame regione“, – sako ŽŪPGF l. e. direktorės pareigas Romalda Globienė.

Suteikta daugiau kaip 40 mln. eurų kompensacijų

ŽŪPGF įgyvendina valstybės pagalbos teikimą kompensuodamas dalį ūkio subjektų sumokėtų palūkanų finansų įstaigoms. Per visus veiklos metus ŽŪPGF kompensavo 19,6 mln. eurų ūkio subjektų finansų įstaigoms sumokėtų palūkanų. Tokias kompensacijas gavo 3,9 tūkst. ūkio subjektų.

„Palūkanų kompensavimas ūkio subjektams palengvina finansinę naštą ir smarkiai sumažina skolinimosi kaštus – tai matėme ir COVID-19 pandemijos laikotarpiu, kuomet su sunkumais susidūrusiems ūkiams reikėjo apyvartinių lėšų, ir šiandien, kuomet stebime augančių palūkanų normų tendenciją“, – akcentuoja R. Globienė.

Taip pat ŽŪPGF teikia valstybės pagalbą kompensuodamas dalį garantinės įmokos, mokamos už individualios garantijos suteikimą, ūkio subjektams – per 25 metus iš viso kompensuota 20,8 mln. eurų sumokėtų įmokų.

227 mln. eurų lengvatinių paskolų

ŽŪPGF valdo net 3 fondų fondus – „Paskolų fondą“, „Žemės ūkio fondą“ ir „KPP finansinių priemonių fondą“ – kurių pagrindu įgyvendina įvairias finansines priemones ir administruoja lengvatinių paskolų teikimą.

„Mūsų administruojamos lengvatinės paskolos yra teikiamos taikant mažesnę negu rinkos sąlygomis palūkanų normą ir taikant kitas palankesnes sąlygas, pavyzdžiui, nereikalaujama užstato iš paskolos gavėjo. Tai vėlgi padeda ūkio subjektams, neturintiems pakankamai finansinių išteklių, plėtoti ir kurti verslą, modernizuoti ūkius bei įmones, gaminti konkurencingą produkciją – o tai ir yra pagrindinis mūsų tikslas“, – sako R. Globienė.

Per visą veiklos laikotarpį ŽŪPGF administruojamų priemonių dėka buvo suteiktos 2,4 tūkst. lengvatinių paskolų už beveik 227 mln. eurų.

2007-2013 m. ŽŪPGF įgyvendino lengvatinių paskolų teikimą, panaudojant Lietuvos kaimo plėtros programos ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšas, tačiau aktyviau įgyvendinti įvairias lengvatinių paskolų priemones pradėta 2018-2019 m. Nuo to laiko buvo pasiūlytos lengvatinės paskolos žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, pirminei žemės ūkio gamybai vykdyti, nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių bei likvidumui COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu užtikrinti. Šiuo metu yra teikiamos KPP finansinių priemonių fondo pasidalytos rizikos paskolos bei lengvatinės paskolos Rusijos agresijos prieš Ukrainą laikotarpiu.

„Žinoma, visų šių 25-erių metų pasiekimų nebūtų be mūsų ištikimų klientų, profesionalių ir darbščių darbuotojų bei bendradarbiavimo su LR žemės ūkio ministerija, socialiniais partneriais ir finansų tarpininkais – tad esame nuoširdžiai dėkingi jiems už ilgalaikį pasitikėjimą“, – dėkoja R. Globienė.