Žemės ūkio paskolų garantijų fondo pagalba – garantijų teikimas ir palūkanų kompensavimas

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau – Bendrovė) siekia būti šalia žemdirbių, kaimo verslininkų ir padėti tada, kai jiems to labiausiai reikia, todėl nuolat stengiamasi, kad teikiamos paslaugos būtų patrauklios ir reikalingos visiems ūkio subjektams. Žemės ūkio ministerija priėmė papildomus sprendimus, kurie leistų sumažinti koronaviruso (COVID-19) pandemijos padarinius.

Bendrovė teikia iki 80 proc. garantijas finansų įstaigoms (bankams, kredito unijoms, lizingo bendrovėms)  už  ūkio subjektų imamus kreditus, skirtus investicijoms (tiek gaunantys ES paramą, tiek ir be paramos), lizingo paslaugoms apmokėti ir  už kreditus, skirtus trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti.

Kreditą su garantija gali gauti ūkio subjektai, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu (tradicinė žemės ūkio veikla), miškų ūkiu (miškininkystė ir medienos ruoša), maisto ūkiu (mėsos, pieno, daržininkystės ir kitą žemės ūkio produkciją perdirbančios įmonės kaimo vietovėje ir mieste), žuvininkyste (žuvų auginimas, veisimas, perdirbimas), kaimo plėtra (smulkios ir vidutinės įmonės, kaimo turizmas, autoservisai, kirpyklos ir  bet kokia kita veikla, jei ji vykdoma kaimo vietovėje).

Svarbi Bendrovės teikiama pagalba – ūkio subjektams, imantiems kreditus su garantija, kompensuojamos palūkanos. Palūkanos kompensuojamos tiek už imamus investicinius kreditus, tiek ir už kreditus trumpalaikiam turtui įsigyti. Svarbu yra tai, kad, norintys gauti palūkanų kompensacijas, Bendrovei kartu su Paraiška garantijai gauti pateikia ir prašymą dėl palūkanų kompensavimo. Jokių kitų papildomų dokumentų (pvz. sąskaitų, pažymų apie sumokėtas palūkanas) ūkio subjektui nereikia pateikti visą kompensavimo laikotarpį.

Kompensuojamos palūkanos:

  • už ilgalaikius, investicinius kreditus ar naudojantis lizingo paslauga kompensuojama 80 proc. sumokėtų palūkanų, maksimali metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama pagalba – 4 proc., kompensavimo terminas – 36 mėnesiai. Palūkanos nekompensuojamos, jei projekto įgyvendinimui skirta ES parama bei už kreditus, skirtus žemei įsigyti.
  • nuo 2020 m. balandžio 17 d. paėmusiems investicines paskolas ir patiriantiems sunkumus dėl COVID-19 protrūkio, kompensuojama 100 proc. palūkanų, maksimali metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama pagalba, negali būti didesnė kaip 6 proc., kompensacijos už palūkanas, sumokėtas iki 2020 m. gruodžio 31 d., bus išmokamos kas mėnesį.
  • už trumpalaikius kreditus ar kredito linijas, paimtus nuo 2020 m. kovo 16 d. kompensuojama 100 proc. sumokėtų palūkanų (iki 2020 m. gruodžio 31 d., po to kompensuojama 80 proc.), palūkanos kompensuojamos 24 mėnesius. Maksimali metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama pagalba, negali būti didesnė kaip 8 proc.

Ženkli Bendrovės pagalba ūkio subjektams ir tai, kad garantijos gali būti teikiamos bei palūkanos kompensuojamos ir tada, kai ūkio subjektui sąskaita už prekes jau išrašyta, tačiau ji dar neapmokėta neatsižvelgiant į sąskaitos išrašymo datą. 

Kilus klausimams ar esant neaiškumams, skambinkite tel. 8 5 2608406 ar rašykite info@garfondas.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.