Žemės ūkio paskolų garantijų fondo parama – palūkanų kompensavimas

Svarbi pagalba žemdirbiams – ūkio subjektams, kurie ima kreditus su Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, taikomas dalinis palūkanų kompensavimas už jų imamus kreditus ir lizingo paslaugas.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau – Bendrovė) siekia būti šalia žemdirbių ir padėti tada, kai jiems to labiausiai reikia.  Ypač svarbi Bendrovės  parama – palūkanų kompensavimas. Visiems ūkio subjektams, imantiems ilgalaikius, investicinius kreditus, kompensuojama 30 proc. sumokėtų palūkanų, kompensavimo terminas – 3 metai. Taip pat žemės ūkio subjektams kompensuojamos palūkanos už kreditus, skirtus trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti. Už trumpalaikius kreditus kompensuojama net 80 proc. sumokėtų palūkanų, kompensuojama 2 metus. Norintys gauti kompensacijas Bendrovei kartu su Paraiška garantijai gauti pateikia ir prašymą dėl palūkanų kompensavimo, jokių kitų papildomų dokumentų pateikti nereikia visą kompensavimo laikotarpį. Ši parama ženkliai sumažina skolinimosi kaštus.

Bendrovės garantijų teikimo tvarka nuo šių metų tapo paprastesnė ir greitesnė – iš kredito įstaigos gavusi visus reikiamus dokumentus, Bendrovė juos nagrinėja, vertina ir iš karto priima sprendimą. Tai gali užtrukti 1-2 d.

Garantijas gali gauti visi ūkininkai, žemės ūkio bendrovės, kooperatyvai, įmonės kaimo vietovėse bei žemės ūkio produkciją perdirbančios įmonės mieste, nesvarbu kokio dydžio ūkis ar įmonė. Garantuojama, tiek jauniesiems ūkininkams ar kaimo verslininkams, pradedantiems savo verslą, tiek ir tolesnei veiklos plėtrai ar ūkių modernizavimui.

Visais su garantijų teikimu ir palūkanų kompensavimu susijusiais klausimais prašome skambinti tel. 8 5 260 84 06. Daugiau informacijos www.garfondas.lt.

Informaciją apie palūkanų kompensavimą rasite ČIA