Žemės ūkio rūmai didina mokymo(si) prieinamumą ir kviečia į konferenciją

Dveji praėję pandemijos metai buvo tikrai neeiliniai tiek Lietuvai, tiek pasauliui. Užklupusi pandemija privertė daugybę žmonių darbuotis ir užsiimti įprastomis veiklomis tiesiog iš namų. Natūralu, kad šis procesas palietė ir švietimo sistemą. Mokiniams buvo nuotoliniu būdu vedamos pamokos, studentams – paskaitos, o ūkininkams – mokymai, diskusinės grupės ir konsultacijos.

Sistema neįprasta, bet lektoriai ir ūkininkai imlūs naujovėms

Natūralu, kad tokiai situacijai ir sistemai nei konsultantai, nei ūkininkai nebuvo pasiruošę, tai Lietuvoje paprasčiausiai buvo neįprasta. Tačiau reikia pasidžiaugti, kad Žemės ūkio rūmai operatyviai surado alternatyvą – mokymą(si) nuotoliniu būdu.

„Galime tik pasidžiaugti, kad ŽŪR lektoriai ir konsultantai buvo paskatinti būti kūrybiškesniais ir mokytis pažangesnių mokymo metodų, lavinti informacinių technologijų valdymo įgūdžius, kuriuos jie greitai įsisavino. Startavome su nuotoliniais mokymais žemdirbiams patys pirmi. Dar smagiau, kad sulaukėme daug padėkų iš ūkininkų, kad nuotoliniu būdu mokytis jiems labai patogu, nes paskaitas galima klausyti ir vairuojant traktorių, ar darbuojantis ūkyje. Ūkininkai – užimti žmonės, nes ūkyje darbų apstu, todėl vykimas į mokymus ir dalyvavimas kursuose tikrai reikalauja nemažų laiko kaštų, todėl čia kur kas pranašesnis nuotolinio mokymo(si) būdas. Žinoma, buvo ir nusiskundimų, nes toli gražu ne visuose rajonuose puikiai veikia interneto ryšys, ne visi ūkininkai turi nuotoliniam mokymuisi reikalingas priemones ir kt. Yra ir lektorių, ir ūkininkų, kuriems vis dėlto daug priimtinesnis gyvas bendravimas ir tiesioginis ryšys, diskusija. Taigi galima daryti išvadą, kad nuotolinis mokymas(is) turi ir pliusų ir minusų“, – sako projekto vadovė, ŽŪR Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vedėja Sonata Kisielienė.

Suteikia galimybę rinktis

Visi, kurie jau dalyvavo nuotoliniuose mokymuose, suprato, kad  nuotolinis mokymosi procesas  suteikia galimybę pasirinkti. Be abejo, į praktinius užsiėmimus reikėtų ateiti, tačiau daug ką tikrai galima padaryti nuotoliniu būdu. Įsivaizduokite, kad šią savaitę turite trijų dienų mokymus, o iki mokymų dar turite ir nuvažiuoti. Tokiu atveju mokytis online tikrai yra priimtiniau. Dar viena situacija – mokytis sergantiems. Tarkime turite temperatūros, bet jaučiatės pakankamai darbingai. Kam jums rizikuoti bendramokslių sveikata? Juk galite mokymuose dalyvauti nuotoliniu būdu. Taigi didžiausia nuotolinio mokymo pridėtinė vertė – mobilumas ir laisvė.

Prognozuojama, kad toks mokymosi būdas ateityje bus tik dar labiau populiaresnis. Dėl to stebėtis per daug nederėtų, jog tobulėjant technologijoms į virtualią erdvę keliasi vis daugiau dalykų.

Net ir nuotoliniu būdu skatiname bendravimą ir saviraišką

Per dvejus darbo nuotoliniu būdu metus pastebėjome, kad ūkininkams labiausiai patinka interaktyvios užduotys, kai žinios yra tiesiogiai patiriamos arba atrandamos. Tad ir nuotolinių mokymų procese svarbu skatinti bendradarbiavimą ir darbą komandoje. Skatiname ūkininkus, jei tik yra galimybė, naudoti vaizdo kameras, nes apie 80% informacijos perduodama per neverbalinę kalbą, ir tik 20% – žodžiu. Tokiu būdu gauname grįžtamąjį ryšį apie dėstomą medžiagą, be to, ūkininkai jaučia daugiau atsakomybės dalyvauti mokymuose ir kurti santykį su kolegomis.  Stengiamės besimokantiems nuotoliniu būdu skirti tiek pat dėmesio, kiek ir gyvai atvykusiems:  visus matome, pastebime, išgirstame ir įvertiname bei ieškome grįžtamojo ryšio.

Žemės ūkio rūmai didina mokymo(si) prieinamumą

Žemės ūkio rūmai turi mokymo licenciją ir ilgametę mokymų organizavimo patirtį. Nuotolinio mokymo srityje patirtį skaičiuoja jau dešimtus metus. Šiais metais įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ projektą – „Žinių prieinamumo didinimas plėtojant elektroninio mokymo sistemą“ mokymo(si) sistema tobulinama ir adaptuojama planšetiniams kompiuteriams ir išmaniesiems telefonams, taip pat tobulinamas turinio valdymas bei vertinimo/įsivertinimo ir žinių bei gebėjimų sistema.

Projektu siekiama užtikrinti kokybišką žinių prieinamumą žemės ūkio veiklos subjektams ir kaimo gyventojams bei jį didinti plėtojant elektroninio mokymo sistemą visos šalies mastu.

„Šiandien ypač aktualu, kad ūkininkai ir kaimo gyventojai gautų kokybiškas mokymo(si) paslaugas, kurios paskatintų pasinaudoti inovatyviomis technologijomis, skatintų socialinę įtrauktį, ekonominę plėtrą ir prisidėtų prie tvaraus verslo politikos įgyvendinimo, dalyvaujant mokymosi visą gyvenimą procesuose“, – pažymi ŽŪR konsultantė Ina Kalėdienė (nuotraukoje).

Ūkininkus ir konsultantus, kurie yra neabejingi mokymo(si) naujovėms kviečiame į konferenciją „Žinių prieinamumo didinimas žemės ūkio veiklos subjektams ir kaimo gyventojams“ kuri vyks 2022 m. kovo 18 d. (penktadienį), 10 val. Žemės ūkio rūmuose, K. Donelaičio g. 2, Kaunas (Didžiojoje salėje, II a.)

BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA internetu: https://forms.office.com/r/3N32zA59xZ

Dalyvavusiems konferencijoje ir užpildžiusiems numatytos formos paraišką bus išduodamas 8 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.

Išankstinė registracija vykdoma iki 2022 m. kovo 16 d.

Konferencijos darbotvarkė:

Valanda Pranešimas Pranešėjas/a
9:00 – 10:00 Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.
10:00 – 10:15 Konferencijos atidarymas. Žemės ūkio rūmų direktorius

Sigitas Dimaitis

10:15-10:40 Žemės ūkio rūmų vaidmuo pirminio profesinio mokymo ir tęstinio žemdirbių bei kaimo gyventojų mokymo(si) visą gyvenimą procese. Žemės ūkio rūmų Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Irmina Kudarauskienė
10:40 – 11:00 Projekto „Žinių prieinamumo didinimas plėtojant elektroninio mokymosi sistemą“   tikslai  ir uždaviniai. ŽŪR nuotolinio mokymo(si) platforma, suteikianti žemdirbiams ir kaimo gyventojams patrauklias galimybes mokytis. Žemės ūkio rūmų Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Viktorija Bagdanavičiūtė

 

11:00 – 11.30 Suaugusiųjų švietimo platforma.

 

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovas
11:30 – 12:00 Profesinis pasirengimas ūkininkauti. Jaunųjų ūkininkų kompetencijų ugdymas: teisinė bazė, mokymo(si) poreikis, problemos ir ateities perspektyvos. VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros Mokymų organizavimo skyriaus vyr. specialistė Edita Kavaliauskienė
12:00-12:30 Pasirengimas kasdien tobulėti. Nuotolinio mokymo(si) galimybės ir ateities perspektyvos. VDU Švietimo akademijos doc. dr. Elena Trepulė
12:30 – 13:30 Pietų pertrauka
13:30 – 14:00 Mokymo institucijų, įgyvendinančių tęstinį mokymą, aktualijos Profesinio mokymo institucijos atstovas
14:00 – 14:30 Tęstinio mokymo aktualijos. Vilniaus kolegijos ŪP kursų koordinatorė,  Erasmus+ koordinatorė Nijolė Ružienė
14:30 – 15:00 Žinių poreikis ir pritaikymas praktikoje. Ūkininkas Egidijus Marmakas
15:00 – 15:30 Žinių poreikis ir pritaikymas praktikoje. Ūkininkas, ŽŪR konsultantas

Sigutis Jundulas

15:30 – 16:30 Diskusijos prie kavos.
16:30-17:00 Video reportažai.