Žemės ūkio rūmai didina mokymo(si) prieinamumą

Šiandien ypač išaugęs el. mokymosi poreikis. Ir tai natūralu, nes  dėl pandemijos visas suaugusiųjų mokymas galėjo būti organizuojamas tik nuotoliniu būdu. Žinoma, mokantis elektroniniu būdu viskas priklauso nuo besimokančiojo:  kontroliuoti visą savo mokymosi procesą, analizuoti mokymosi medžiagą, savarankiškai atlikti užduotis,  įsivertinti įgytas žinias ir kt.

El. mokymas turi daug privalumų: užtikrina galimybę mokytis bet kuriuo metu, bet kurioje vietoje; užtikrina galimybę suderinti darbą ir mokymą(si); nereikia vykti mokytis į tam tikrą mokymų vykdymo vietą (taupomas laikas, kelionės kaštai, kuras irk t.); nereikia laukti testų rezultatų; visa mokymo medžiaga saugoma vienoje vietoje; užtikrinama galimybė asmeniniam tobulėjimui; užtikrinama galimybė gilinti ir tobulinti asmeninius įgūdžius ir žinias; užtikrinama galimybė mokytis neišeinant iš namų ir neatsitraukiant nuo ūkio darbų, kas ypač aktualu ūkininkams; galimybė kontroliuoti mokymosi tempą; el. mokymas formuoja informacijos ieškojimo ir apdorojimo įgūdžius ir darbo su naujomis technologijomis įgūdžius bei užtikrina objektyvų vertinimą.

Žemės ūkio rūmų patirtis

Žemės ūkio rūmai turi mokymo licenciją ir ilgametę mokymų organizavimo patirtį. Nuotolinio mokymo srityje patirtį skaičiuoja jau devintus metus. Šiais metais įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ projektą – „Žinių prieinamumo didinimas plėtojant elektroninio mokymo sistemą“ mokymo(si) sistema tobulinama ir adaptuojama planšetiniams kompiuteriams ir išmaniesiems telefonams, taip pat tobulinamas turinio valdymas bei vertinimo/įsivertinimo ir žinių bei gebėjimų sistema.

„Elektroninis mokymas šiandieniniame technologijų amžiuje – naujos  galimybės ūkininkams ir kaimo gyventojams tobulinti kvalifikaciją, sužinoti žemės ūkio sektoriaus aktualijas ir inovacijas nuotoliniu būdu bei sudaryti galimybę atlikti mokymo programų teorinės dalies testus nuotoliniu būdu. Džiugu, kad besimokančiųjų el. būdu skaičius auga, nes toks mokymo(si) būdas, ypač šiandien, yra ne tik patrauklus, bet ir saugus. Svarbu, kad mokymosi procesas nenutrūktų. Stebime tendenciją, kad kiekvieną dieną mažėja asmenų, kurie skeptiškai žiūri į mokymą(si), kadangi kiekviena diena parodo, jog negalime atsilikti nuo technologinių naujovių, mokslo atradimų ir privalome tobulėti. Ūkininkams, kaip žinia, mokytis taip pat labai aktualu. Ne vien dėl to, kad laukia vis didesni reikalavimai, bet ir dėl to, kad nauji technologiniai sprendimai gali optimizuoti ūkio kaštus. Žinoma, el. mokyma(sis) turi ir trūkumų – nėra tiesioginio kontakto su mokytojais – konsultantais. Kai kuriems besimokantiems labai svarbus būtent tiesioginis kontaktas, kai galima klausti papildomų klausimų ar paprašyti pagalbos atliekant tam tikras užduotis. Kitas trūkumas susijęs su tuo, kad nuotoliniu būdu mokytis gali tikrai ne kiekvienas. Toks mokymasis reikalauja disciplinos, juk reikia savarankiškai prisijungti prie mokymo medžiagos ir mokytis, atlikti užduotis ir pan.“, – pažymi projekto vadovė LR ŽŪR Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vedėja Sonata Kisielienė.

Projekto tikslai ir žemdirbių poreikiai

Projektu siekiama užtikrinti kokybišką žinių prieinamumą žemės ūkio veiklos subjektams ir kaimo gyventojams bei jį didinti plėtojant elektroninio mokymo sistemą visos šalies mastu.

Šiandien ypač aktualu, kad ūkininkai ir kaimo gyventojai gautų kokybiškas el. mokymo(si) paslaugas, kurios paskatintų pasinaudoti inovatyviomis technologijomis, skatintų socialinę įtrauktį, ekonominę plėtrą ir prisidėtų prie tvaraus verslo politikos įgyvendinimo, dalyvaujant mokymosi visą gyvenimą procesuose.

Projekte dalyvaujantys ūkininkai pažymi, kad nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas – neatsiejama pažangaus ir ekonomiškai gyvybingo ūkio sėkmė. „Šiandien ūkininkų laukia nauji iššūkiai – žaliasis kursas, todėl švietimas itin svarbus, nes siekiant įgyvendinti keliamus įsipareigojimus turime žinoti, kaip tai tinkamai padaryti. Todėl svarbus savalaikis informavimas, žinių ir įgūdžių formavimas, kuris neįmanomas be nuolatinio mokymo(si)“, – sako projekte dalyvaujantis Trakų r. ūkininkas Juozas Juknevičius.