Žemės ūkio rūmai pradeda mokymus pagal 4 mokymo programas

Žemės ūkio rūmai sausio mėnesį pradėjo vykdyti projektą „Žemdirbių kompetencijų tobulinimas“. Pagal projektą Žemės ūkio rūmų konsultantai vykdys mokymus pagal 4 mokymo programas: „Kompleksinės paramos reikalavimai (valdymo reikalavimai)“, „Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas“, „Aplinkosauga ir tręšimo planavimas“, „Ūkinės veiklos planavimas ir finansavimo galimybės“.

Svarbus veiksnys efektyviam ūkininkavimui ir ūkininko kompetencijų tobulinimui yra mokymasis visą gyvenimą. Mokymų metu didelis dėmesys bus skiriamas jaunųjų ūkininkų mokymui, suteikiant jiems reikalingų žinių apie tausojančią aplinką, inovacijų diegimą, siekiant ūkininkų įgūdžius bei gebėjimus pritaikyti prie besikeičiančios technologinės ir verslo aplinkos, diegiant mokslo naujoves, siekiant sėkmingai įgyvendinti naujausius aplinkosaugos, biologinės įvairovės bei kraštovaizdžio išsaugojimo reikalavimus, saugaus maisto gamybos grandinę ir sėkmingai integruotis į žemės ūkio rinką. Projekto dalyviai susipažins su naujausiais ūkininkavimo būdais ir jų teikiama praktine nauda.

Lietuvai, kaip ES narei svarbu gaminti konkurencingus, rinkoje paklausius  žemės ūkio produktus, kartu atitinkant ūkio valdymo, aplinkosaugos reikalavimams. Didelis dėmesys skiriamas tausojančiam aplinką ir diegiančiam inovacijas žemės ūkiui, kuris sukuria ekonominei, socialinei, gamtosaugos bei etnokultūrinei kaimo plėtrai palankią aplinką ir leidžia gerinti gyvenimo kokybę. Jauniesiems ūkininkams ypač reikalinga suteikti naujausias žinias, kad jie gebėtų jas pritaikyti praktikoje, kuriami ūkiai būtų pažangūs, konkurencingi ir taikantys pačias naujausias technologijas.

Kiekvienai mokymo programai parengta mokymo metodinė medžiaga. Planuojama apmokyti per 2 tūkst. ūkininkų ir kaimo gyventojų.

Kiekvieno mėnesio mokymo grafikus galite rasti Žemės ūkio rūmų interneto svetainėje: https://www.zur.lt/events/