Žemės ūkio rūmai už pažangių metodų taikymą ūkiuose

Žemės ūkio rūmai 2017 m. kovo mėnesį startuoja su projektu „Dirvos struktūros ir kokybės gerinimas (atstatymas), naudojant mikroorganizmus. Azoto junginių emisijos mažinimas, išsaugant augalų produktyvumą, naudojant naujos kartos mikroelementus“, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“.

Projekto pagrindinis tikslas – sujungus konsultavimo ir mokslo institucijų bei žemės ūkio veiklos subjektų žinias, galimybes ir patirtį atlikti parodomuosius bandymus siekiant dirvožemio kokybės gerinimo, azotinių trąšų naudojimo mažinimo ir produkcijos derlingumo didinimo bei kokybės gerinimo ir didinti augalininkystės efektyvumą ir išteklių naudojimo tvarumą.

Žemės ūkio rūmų mokslo partneriai projekte – Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Gamtos tyrimų centras. Projekte dalyvauja 11 ūkių, kuriuose bus įrengti ir vykdomi parodomieji bandymai, o bandymų rezultatus numatoma apibendrinti ir viešinti parengiant  tam specialią metodinę medžiagą.

Įgyvendinant projektą bus siekiama skatinti ūkius sparčiau diegti technologines naujoves ir didinti veiklos pelningumą: mikroorganizmų pagalba gerinant (atstatant) dirvožemio struktūrą bei mažinti azotinių trąšų naudojimą, naujos kartos mikroelementinių trąšų dėka išlaikant ar net pagerinant produkcijos derlingumą bei kokybę.

Projekte dalyvaujančių ūkininkų, Žemės ūkio rūmų ir Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro EIP veiklos grupės nariai, susirinkę aptarė pagrindinius projekto įgyvendinimo veiklas, kompleksinių tyrimų eigą, susijusią su dirvos struktūros ir kokybės gerinimu panaudojant biotechnologinius preparatus bei naujos kartos mikroelementines trąšas augalų mitybos, augimo ir vystymosi etapais. Projekto metu bus siekiama dirvožemio degradacijos ir azoto junginių emisijos pertekliaus mažinimo, išlaikant aukštą augalų produktyvumą. Projekto rezultatais galės naudotis įvairių žemės ūkio sektorių (grūdininkystės, daržininkystės, uogininkystės ir kt.), o taip pat auginantys ekologinę, ar išskirtinės kokybės produkciją, ūkiai.