ŽEMĖS ŪKIO RŪMŲ PRIZAI POEZIJOS KONKURSO DALYVIAMS

Gegužės 14 d. (šeštadienį) Kultuvėnuose (Veprių sen., Ukmergės r.) Sližių kultūros namų salėje įvyko 2017 metų respublikinio poezijos konkurso „Žydinčios vyšnios šakelė“ laureatų apdovanojimo šventė.

Šiais metais konkurso „Žydinčios vyšnios šakelė“ laureate tapo Lina Buivydavičiūtė, Jaunosios poetės titulas atiteko Guodai Taraškevičiūtei, diplomantėmis tapo: Liongina Bučelytė, Dalia Petkevičienė, Jūratė Norvaišienė. Konkurso laurealė ir diplomantės apdovanotos specialiais Žemės ūkio rūmų prizais ir l. e. p. pirmininko Sigito Dimaičio padėkos raštais, kuriuos įteikė Savivaldos organizatorė Ukmergės r. Karolina Valaišienė.

Konkursas „Žydinčios vyšnios šakelė“ pradėtas organizuoti prieš 23 metus, tuomečiame Ukmergės r. S. Nėries kolūkyje. Jo iniciatorius, kolūkio pirmininkas Stepas Jankeliūnas, „Naujų knygų” žurnale anuomet rašė: „Niekas pasaulyje taip nepraturtina žmogaus kaip knyga. Mylėdami literatūrą, Salomėjos Nėries kolūkio žemdirbiai – knygos bičiuliai – nutarė įsteigti „Žydinčios vyšnios šakelės” prizą ir premiją už geriausią metų eilėraštį apie žemę, žemdirbį, žmogaus triūsą. Tikimės, kad jis padės suaktyvinti poetus kuriant, o poezijos mylėtojus – vertinant eilėraščius”. Įvairiais metais šio populiaraus poezijos konkurso laureatais yra tapę patys garsiausi Lietuvos poetai: Justinas Marcinkevičius, Jonas Strielkūnas, Eduardas Mieželaitis, Bernardas Brazdžionis.