Žinios – žemės ūkio verslo garantas

Asmenybę ugdo, jai žinių teikia visa aplinka – šeima, gamta, darbas, masinės komunikacijos priemonės, visuomeninės organizacijos ir kt.

Įgytos žinios mažina netikrumo būklę

Mokymas mūsų dienomis yra labai reikšmingas ir itin sudėtingas reiškinys. Jis neturi jokių laiko ribų: mokomasi ir vaikystėje, ir jaunystėje, ir brandos ir net senatvės metais.

Šveicarų psichologas ir pedagogas Ž.Pjažė mokymo procesą taip apibrėžia: mokymas specifinė žmogaus veikla, mažinanti netikrumo būklę.

Šiandien mokymo paskirtis – teikti, plėtoti, apibendrinti ir gilinti svarbiausias ir visokeriopas žinias, atitinkančias šiuolaikinio mokslo, technikos ir gamybos lygį, būtinas dabarties ir ateities perspektyvas. Domėjimasis naujais mokslo, technikos laimėjimais, įvairiomis naujovėmis ir nuolatinis mokymasis ir bendravimas tarnauja visavertės asmenybės, derinančios žinias, protą, bendražmogiškąsias vertybes ir apskritai teigiamą požiūrį į žinias, mokymąsi ir mokslą.

LR ŽŪR – už pažangą ir bendradarbiavimą su ūkininkais

Lietuvos Žemės ūkio rūmai (LR ŽŪR) 2019 m. įgyvendino projektą „Žemdirbių ir kitų kaimo gyventojų kompetencijų tobulinimas“, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams“. Įgyvendinant projektą visuose kaimiškuosiuose rajonuose (51) organizuojami 156 mokymo kursai, kurių metu apmokyta per 2 tūkst. žemės ūkio veiklos subjektų.

Mokymai skirti ūkininkams, jų partneriams, ūkio darbuotojams, kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės, maisto ir miškų ūkio veikla, įregistravusiems valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, taip pat kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimantiems žemės valdytojams, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojams, amatininkams.

Įgyvendinant projektą ypač didelis dėmesys buvo skiriamas žinioms apie tausojančią aplinką, inovacijų diegimą, siekiant ūkininkų įgūdžius bei gebėjimus pritaikyti prie besikeičiančios technologinės ir verslo aplinkos, diegiant mokslo naujoves, siekiant sėkmingai įgyvendinti naujausius aplinkosaugos, biologinės įvairovės bei kraštovaizdžio išsaugojimo reikalavimus, saugaus maisto gamybos grandinę. Projekto dalyviai buvo supažindinami su naujausiais ūkininkavimo būdais ir jų teikiama praktine nauda.

„Šilutės ir Klaipėdos rajono ūkininkai, dalyvavę mokymuose „Buhalterinės apskaitos svarba ūkininko ūkyje“ liko patenkinti, nes buvo supažindinti su Buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimais, ūkininko mokestinėmis prievolėmis. Patiko ūkininkams ir praktinė mokymų dalis, nes jie savarankiškai sprendė užduotis, skaičiavo ūkio pajamingumą ir kt.“, – sako į mokymus ūkininkus pakvietusi LR ŽŪR savivaldos organizatorė Šilutės ir Klaipėdos rajonuose Birutė Gustienė.

„Svarbu, kad projekte didelis dėmesys buvo skiriamas jaunųjų ūkininkų mokymui, suteikiant jiems reikalingų žinių apie tausojančią aplinką, inovacijų diegimą, siekiant ūkininkų įgūdžius bei gebėjimus prisitaikyti prie besikeičiančios technologinės ir verslo aplinkos, diegiant mokslo naujoves, siekiant sėkmingai įgyvendinti naujausius aplinkosaugos, biologinės įvairovės bei kraštovaizdžio išsaugojimo reikalavimus, saugaus maisto gamybos grandinę ir sėkmingai integruotis į žemės ūkio rinką. Jaunieji ūkininkai susipažins su naujausiais ūkininkavimo būdais ir jų teikiama praktine nauda, ko būtent jiems labai reikia“, – sako LR ŽŪR vicepirmininkas, Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos (LJŪJS) pirmininkas Vytautas Buivydas.

Nuotraukoje: LR ŽŪR vicepirmininkas, LJŪJS pirmininkas Vytautas Buivydas.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.