ŽŪKB „Pieno gėlė“ susirinkimas

Balandžio 29 d. įvyko Žemės ūkio kooperatinės bendrovės (ŽŪKB) „Pieno gėlė“ ataskaitinis susirinkimas. Rietavo kultūros namuose rinkosi ūkininkai iš įvairių Žemaitijos kampelių : Plungės , Skuodo,  Šilalės rajonų ir Rietavo savivaldybės. „Šiais metais kooperatyvas mini 15 metų gyvavimo sukaktį. Šiandien kooperatyvas turi per 700 narių “ – susirinkimą pradėjo kooperatyvo direktorius Jonas Kuzminskas. Kooperatyvo ataskaitą už 2015 metus pristatė ŽŪKB valdybos pirmininkas Andriejus Stančikas. „Per 2015 metus kooperatyvas patyrė 20 537 eurų nuostolį. Žemos pieno supirkimo kainos, neefektyvi prekyba gyvuliais, pirkėjų skolos ir įtakojo tokius nuostolius“ – kalbėjo A. Stančikas.

dromntiene1dromantiene_2Audito firmos „Audito gairės „ auditorė pristatė ŽŪKB „Pieno gėlė“ audito ataskaitą, o Revizinės komisijos ataskaitą pateikęs revizorius A. Jonauskas pateikė rekomendacijų, kaip būtų galima pagerinti kooperatyvo finansinę padėtį.

ŽŪKB „Pieno gėlė“ direktorius J. Kuzminskas pristatęs 2015 metų veiklos rezultatus, pažymėjo, jog nors 2016 –ųjų metų pradžia nieko gero nežada, tačiau paragino visus kooperatyvo narius į ateitį žvelgti su optimizmu ir viltimi, nes situacija tikrai turi keistis.

Susirinkimo metu buvo išrinkta kooperatyvo valdyba, valdybos pirmininkas ir revizinė komisija. Valdybos pirmininku vienbalsiai buvo išrinktas A. Stančikas, Revizinės komisijos pirmininku – Rolandas Vaseris.

Žemės ūio rūmų Savivaldos organizatorė Rietavo sav. ir Plungės r.  Birutė Dromantienė