ŽŪM atsakymas į ŽŪR pasiūlymus

Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) kreipėsi į žemės ūkio ministeriją dėl 2023 metų žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo ir liepos 11 d. gavo atsakymus dėl galimybių įgyvendinti pasiūlymus. Raštą pasirašė žemės ūkio viceministras Egidijus Giedraitis.

Dėl paukščiams svarbių teritorijų sluoksnio.

Ministerija rengia Sankcijų už paramos sąlygų reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 3D-232 „Dėl Sankcijų už paramos sąlygų reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos patvirtinimo“, pakeitimo projektą, kuriame numatomos išimtys ir palengvinimai, susiję su paukščiams svarbių teritorijų sluoksnio nustatymu, jo atnaujinimu bei nustatytais ūkinės veiklos apribojimais jame. Informuojame, kad keičiant minėtą įsakymą bus atsižvelgiama į Jūsų pateiktas pastabas, o įsakymo pakeitimo projektas bus pateiktas oficialiai derinti su Žemės ūkio rūmais.

Dėl durpžemių arimo tolerancijos ribos didinimo.

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) pažymi, kad kiekvienas sąlygų palengvinimas ūkininkams yra įdėmiai stebimas ir prižiūrimas Europos Komisijos, ypatingai jeigu tos nuostatos yra patvirtintos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiame plane (toliau – Strateginis planas). Manome, kad šiuo metu GAAB 2 reikalavimo įgyvendinimo išimtis yra pakankama, o argumentų jai keisti ir plėsti neturime. Tikimės, kad per tuos metus, per kuriuos reikalavimas buvo atidėtas, žemės ūkio veiklos subjektai spėjo prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų.

Dėl pievų šienavimo terminų paankstinimo.

ŽŪM pažymi, kad pareiškėjams, dalyvaujantiems Strateginio plano intervencinėse priemonėse ar klimatui, aplinkai ar gyvūnui gerovei naudingose sistemose, pievų priežiūros terminai yra įtvirtinti Strateginiame plane. Atsižvelgdama į tai, Ministerija vienašališkai negali keisti ar nustatyti kitų pievų priežiūros terminų, nei yra patvirtinti Strateginiame plane. Priėmus sprendimus nustatyti ankstesnius pievų priežiūros terminus, turi būti atliekami Strateginio plano pakeitimai, kurie derinami ir tvirtinami Europos Komisijos.