ŽŪM paramą pieno sektoriui skirstys be pienininkų

Liepos 29 d. Žemės ūkio ministerijoje, ministrės Virginijos Baltraitienės kvietimu, organizuojamas pasitarimas dėl paramos pieno sektoriui paskirstymo. Deja, į susirinkimą nekviečiama tiesiogiai pieno sektoriui atstovaujanti organizacija – Lietuvos pieno gamintojų asociacija.

Žemės ūkio ministerijos RAŠTAS