DĖMESIO! Renginys apie geruosius kooperacijos pavyzdžius

Žemės ūkio rūmai organizuoja ir maloniai kviečia kooperatyvų vadovus ir valdybos narius dalyvauti  kooperacijos gerosios patirties pristatymo renginyje, kuris vyks š. m. spalio mėn. 22 d. (ketvirtadienį), 11 val., Žemės ūkio rūmų priesalyje (2 aukšte), adresu: K. Donelaičio g. 2, Kaunas.

Renginys taip pat bus transliuojamas per Microsoft Teams programą, prisijungiant per šią nuorodą – https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2I5Y2QwNTYtNTQ4NC00MDNlLWI0YWEtZGNmODRkODhlNGZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2260b44e50-a0ea-4f70-a93f-50b4627c9930%22%2c%22Oid%22%3a%2243657bae-aa12-4a6a-bde0-8f8af4652e5d%22%7d

  • Nuo 11 val. savo patirtį kooperatyvui steigiantis, vystantis, sprendžiant kylančias problemas kooperatyvo viduje bei išorėje, susiduriant su įvairiais iššūkiais, pristatys pripažinta žemės ūkio kooperatinė bendrovė „Pieno gėlė“.

Be pieno supirkimo iš ūkininkų, kooperatyvas užsiima ūkiui reikalingų prekių pardavimu (prekiauja kombinuotaisiais pašarais, prekėmis, skirtomis gyvulininkystės reikmėms, rulonavimo plėvele, tinkleliu), teikia buhalterinės apskaitos ūkininkams tvarkymo paslaugas.

2018 m. ŽŪKB „Pieno gėlė“ buvo iniciatorė įkuriant pirmąją Lietuvoje pieno gamintojų organizaciją – UAB „Pieno partneriai“, kuri suvienijo tris tikrus žemės ūkio kooperatyvus bei 8 ūkininkus siekdama padidinti derybines galias, optimizuoti pieno pardavimo procesus.

  • Nuo 13 val. savo patirtį pristatys pirmoji pripažinta Lietuvoje daržovių gamintojų organizacija – pripažintas žemės ūkio kooperatyvas „Agrolit“. Šis kooperatyvas vienija ūkininkus, kurie uždarame grunte (šiltnamiuose) augina įvairias daržoves.

Kooperatyvo tikslas – padėti realizuoti narių užaugintą produkciją, skatinti aukštos kokybės šiltnaminių daržovių gamybą rinkos sąlygomis, prekinį paruošimą ir rinkodarą, tenkinti ūkinius ir socialinius poreikius aprūpinant gamybos priemonėmis, atstovauti narių interesams įvairiose institucijose.

Būtina išankstinė registracija https://forms.gle/fJ87k5WhxnHtXSyRA