ŽŪR ir Copa-Cogeca pozicija dėl BŽŪP ateities ir išmokų konvergencijos

Lietuvos žemės ūkio rūmai (ŽŪR) poziciją dėl BŽŪP ateities priėmė dar  2017 m. kovo 24-28 d. Tarybos posėdyje.

ŽŪR pozicijoje apie išmokų konvergenciją sakoma:

Tam, kad būtų užtikrintos vienodos ir sąžiningos konkurencinės sąlygos visų ES šalių ūkininkams, būtina, kad tiesioginės išmokos Europos Sąjungoje būtų sulygintos.

Nuo pat pirminės pozicijos suformavimo, ŽŪR atstovai visuose renginiuose kėlė tiesioginių išmokų lyginimo klausimą. Tai buvo vienas pagrindinių Bratislavos deklaracijos, kurią 2017 m. kovo 31 d. pasirašė Kroatijos, Lenkijos, Čekijos, Slovakijos, Vengrijos, Estijos ir Lietuvos žemės ūkio rūmų vadovai, Vilniaus susitarimo, kurį Lietuvos žemės ūkio rūmų iniciatyva 2017 m. rugsėjo 29 d. pasirašė Latvijos, Suomijos, Čekijos Žemės ūkio rūmų atstovai, Vilniaus komunikato, pasirašyto 2018 m. liepos 5 d., tikslų.

Copa-Cogeca pozicijos dėl BŽŪP ateities pirminis projektas Copa-Cogeca nariams buvo pateiktas 2017 m. sausio mėn. Jame apie tiesiogines išmokas užsiminta tik tiek:

„Lyginamasis tiesioginių išmokų dydis tarp valstybių narių turėtų būti toliau analizuojamas.“

ŽŪR atstovai po to dalyvavo Copa Politikos koordinavimo komiteto ir Cogeca Kooperatyvų koordinavimo komiteto posėdžiuose, Copa ir Cogeca prezidiumų posėdžiuose. Visuose posėdžiuose nuolat buvo pabrėžiama tiesioginių išmokų problema.

Copa-Cogeca pirminė pozicija dėl BŽŪP ateities buvo patvirtinta bendro šių organizacijų prezidiumo posėdžio metu 2017 m. balandžio 27 d. Šiame dokumente tiesioginių išmokų paminėjimas jau kur kas palankesnis Lietuvos žemdirbiams ir artimesnis LR ŽŪR pozicijai: „Tam, kad kaimo vietovės visoje ES būtų gyvybingos, turi būti siekiama tolesnės pažangos harmonizuojant tiesioginių išmokų lygius tarp ES šalių narių, atsižvelgiant į sąlygų skirtumus.“

Sakinys apie „sąlygų skirtumus“ atsirado dėl didelio tokių šalių, kaip Danija, Švedija ir kitų  „senųjų“ ES narių, pasisakančių prieš išorinę išmokų konvergenciją, spaudimo.

ŽŪR poziciją atitinka tokie Copa-Cogeca pozicijos elementai, kaip:

  • stipraus BŽŪP biudžeto išlaikymas, užtikrinant pirmojo ir antrojo BŽŪP ramsčių finansavimą
  • efektyvių rizikos valdymo mechanizmų kūrimas sąžiningas maisto grandinės funkcionavimas ir palankesnis kainos pasiskirstymas grandinėje pradiniams žemės ūkio produkcijos gamintojams, kooperacijos skatinimas, kaitų kaitos žemės ūkyje užtikrinimas.

ŽŪR atstovų bei kolegų iš Vyšegrado ir Baltijos šalių bendromis pastangomis pirminis neįpareigojantis Copa-Cogeca pozicijos sakinys pakeistas į reikalavimą harmonizuoti išmokas tarp valstybių narių.

2017 m. lapkričio 30 d. posėdyje apie būtinybę užtikrinti lygias sąlygas visų ES šalių ūkininkams jau kalbėjo Copa pirmininkas Joachim Rukwied (Vokietija) bei Komisaras Ph. Hoganas.

„2018 m. rugsėjo 13 d. Copa-Cogeca posėdyje vėl bus svarstoma pozicija. Kol kas Copa-Cogeca pozicijoje išlikusi punkto dėl tiesioginių išmokų formuluotė – „Tam, kad kaimo vietovės visoje ES būtų gyvybingos, turi būti siekiama tolesnės pažangos harmonizuojant tiesioginių išmokų lygius tarp ES šalių narių, atsižvelgiant į sąlygų skirtumus“. Todėl laukia diskusijos ir derybos su partneriais, siekiant, kad būtų atsižvelgta į reikalavimus suvienodinti išmokas“, – sako ŽŪR pirmininkas dr. A. Svitojus.