ŽŪR JUBILIEJAMS PAMINĖTI. Kaimas gyvuos, kol bus darbščių žmonių

Kaime gyvena labai daug darbščių, sąžiningų žmonių – į juos kreipiame savo žvilgsnius ir džiaugiamės. Šiais metais Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai (ŽŪR) mini įkūrimo 95-metį ir atkūrimo 30-metį. Ta proga ŽŪR kasmetinis kalendorius ir dovanoms skirta šokolado plytelė buvo padabinta šūkiu „Kartos keičiasi – vertybės išlieka!“, o viršelio nuotraukoje – istorinė 1929 m. ŽŪR pastato nuotrauka ir Molėtų r. ūkininkės Vaidos Jateikės sūnus Adas, tvirtai ir ryžtingai laikantis Lietuvos trispalvę. Tai tarsi sąsaja tarp praeities ir dabarties, tai tarsi liudijimas, kad kaimas bus gyvybingas, kol jame bus tokių entuziastingų, darbščių ir gimtajam sodžiui neabejingų žmonių.

Taigi šiandien pristatome vienos, iš ŽŪR jubiliejinių renginių viršelio nuotraukų autorę, Vaidą Jateikę.

„Tėveliai ūkininkavo, todėl mano nerūpestinga vaikystė prabėgo kaime. Deja jaunystėje net nemaniau savo ateities sieti su kaimu, norėjosi iš čia pabėgti, todėl pasirinkau Bendrosios praktikos slaugos studijas Vilniaus kolegijoje. Vasaras mieliau praleisdavau pas sesę Londone, nei pas tėvus kaime. Baigusi studijas, išvažiavau dirbti į privačius slaugos namus Airijoje. Žavėjausi Airijos gamta, žmonių draugiškumu, bet širdyje pradėjo knibždėti namų, gimtinės, tėvų ilgesys…Netikėtai čia, Airijoje sutikau savo vaikystės draugą, su kuriuo po pamokų leisdavome dienas Alantos kaimo ambulatorijoje, nes čia dirbo mūsų mamos. Kai mirė tėvelis, o mama mums pasiūlė grįžti ir perimti ūkį, nes jai vienai jau per sunku, abejonių neliko – tada mes abu, dar su būsimu vyru, nusprendėme mesti nerūpestingą gyvenimą svetur ir sugrįžti Lietuvon bei pradėti naują etapą savo gimtinėje“, – nuoširdžiai pasakoja Vaida Jateikė.

Ūkininkauti pradėjusi 2012 m. su 15 karvučių ir 20 ha nuosavos žemės, šiandien Vaida su vyru dirba 100 ha žemės ir laiko 90 galvijų (52 iš jų melžiamos karvės). Yra kooperatinės bendrovės „Žalioji lanka“ narė, Alantos kaimo bendruomenės valdybos ir Molėtų rajono ūkininkų sąjungos narė.

„Nors pradžia tikrai nebuvo lengva, bet nei aš, nei vyras, niekada nesudvejojome ir džiaugėmės savo sprendimu sugrįžti namo. Apsigyvenome apleistoje vyro senelių sodyboje, kurią pamažu susitvarkėme, o įsisavinę ūkininkavimo subtilybes, supratome, kad galime gyventi gamtoje, džiaugdamiesi laisve ir tyru oru. Kadangi abu esame baigę Alantos technologijos ir verslo mokyklą, kur įgijome Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo kvalifikaciją, tai ūkyje ypač praverčia įgytos žinios. Be to, žinias nuolat tobuliname įvairiuose švietėjiškuose renginiuose ir mokymo kursuose. Dirbant ūkyje tenka būti ir veterinaru, ir mechaniku, ir buhalteriu, ir vadybininku ir t. t. , todėl nuolatinis tobulėjimas ir žinių atnaujinimas yra būtinas, norint spėti kartu su pasauliu“, – pasakoja V.Jateikė.

Vaidos didžiausia aistra – fotografija ir gamta. „Pabuvojusi svetur supratau, kad esu didžiausia Lietuvos patriotė, nes tik čia – savo gimtinėje, suradau pilnatvę ir ramybę. Tikriausiai tik pabuvojęs svečiose šalyse, suvoki, kokia brangi Tėvynė. Tie dalykai, kurie anksčiau atrodė savaime suprantami, staiga pasidaro be galo reikšmingi, nepakartojamai brangūs, nes jau esi pajutęs, ką reiškia jų netekti. Savo nuotraukose noriu įamžinti laimės akimirkas. Turime vertinti tai, ką turime – gražią gamtą, tiek daug medžių, tiek natūralumo, ir kokie yra laimingi mūsų vaikai, galėdami lakstyti basomis, suptis medžių pavėsyje, gardžiuotis ką tik pamelžtu pienu, valgyti lauže keptas bulves, šokti aplink laužą ligi pat paryčių…“

„ŽŪR Jubiliejų proga visiems ŽŪR nariams ir visiems ūkininkams bei kaimo gyventojams linkime gyventi harmonijoje su savimi ir gamta, mylėti ir gerbti savo darbą, auginti pilietiškus ir savo Tėvynę mylinčius vaikus ir tikėti klestinčio kaimo ateitimi”.

Nuoširdžiai ir su meile – Molėtų r. Alantos sen., Janonių k. ūkininkai Vaida ir Gediminas Jateikiai

Nuotraukos: Vaidos Jateikės