ŽŪR KAIMO PLĖTROS KOMITETO POSĖDIS

Sausio 29 d., antradienį, 10 val. Žemės ūkio rūmuose (Verslo salė, II aukštas, adresu:K. Donelaičio g. 2, Kaunas) kviečiamas Kaimo plėtros komiteto posėdis.

Posėdžio darbotvarkėje:

PRADŽIA: 10.00 val.

1. Dėl Lietuvos kaimo plėtros programos prioritetų ir gairių 2021–2027 m. programavimo laikotarpiui.

2.Tiesioginių išmokų ir investicinės paramos tvarka.

3. Dėl ūkininkų informavimo ir konsultavimo tinklo/sistemos sukūrimo.

4. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkas Vidas Juodsnukis