ŽŪR kreipėsi į Copa-Cogeca dėl daržovių iš Rusijos ir Baltarusijos importo į ES šalis uždraudimo

Balandžio 19 d. Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Algis Baravykas kreipėsi į Copa-Cogeca prezidiumą dėl maisto ir žemės ūkio produktų iš Rusijos ir Baltarusijos importo į ES šalis uždraudimo arba muitų įvedimo.

„Posėdyje iškėliau klausimą dėl iš Rusijos įvežamų daržovių į ES. Informavau, kad Rusija 2024 m. ketina dvigubinti daržovių eksportą į ES, šis eksportas iš teroristinės valstybės mums nereikalingas ir pasiūliau uždrausti arba įvesti prekybos muitus. Tą patį statusą taikyti ir Baltarusijai, kadangi ji yra Rusijos įtakoje. Smagu, kad ŽŪR iniciatyvą palaikė danai, ispanai, lenkai, rumunai, o laikinai einantis Copa-Cogeca generalinio sekretoriaus pareigas Patric Pgani informavo, kad rengs analizę ir įvertins duomenis. Taigi lauksime veiklos rezultatų”, – po posėdžio informavo A.Baravykas.

ES ir Rusijos santykiai yra įtempti nuo 2014 m. dėl Rusijos įvykdytos neteisėtos Krymo aneksijos, separatistų grupuotėms Rytų Ukrainoje teikiamos paramos, kaimyninėse šalyse vykdomos destabilizuojančios politikos, dezinformacijos ir kišimosi kampanijų bei žmogaus teisių pažeidimų šalies viduje. 2022 m. vasario 24 d. Rusijai pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą, buvo sustabdytas likęs bendradarbiavimas politikos, kultūros ir mokslo srityse, o kovo mėn. ES priėmusiai saugumo ir gynybos strateginį kelrodį (A Strategic compass for security and defence) ir pripažinusiai, kad Rusija kelia ilgalaikę ir tiesioginę grėsmę Europos saugumui bei pasmerkusiai tai, kad Rusija karo prieš Ukrainą metu maistą pavertė ginklu ir taip sukėlė pasaulinę apsirūpinimo maistu saugumo krizę, šiandien akivaizdu, kad šių priemonių nepakanka, nes į ES šalis iš Rusijos ir jos sąjungininkės – Baltarusijos, milžiniškais kiekiais įvežamos daržovės ir kiti žemės ūkio ir maisto produktai, kurie išbalansuoja nusistovėjusią rinką ES šalyse, dempinguojamos kainos, dėl ko ES šalių gamintojai patiria nuostolius, iškyla bankroto grėsmė ES šalių žemės ūkio ir maisto gamintojams.

Viešoje erdvėje Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance of Russia (2024 m. kovo mėn.) atvirai giriasi, kad 2024 metais dvigubai, net iki 118 tūkst. t, padidino augalinės kilmės produkcijos eksportą į ES, kas neša didžiulį pelną šių šalies agresorės gamintojams, prekybininkams ir biudžetui, o Europos Sąjungos šalių augintojams daroma ekonominė žala ir žlugdomas maisto ir žemės ūkio produktų sektorius. Tokia situacija liudija apie hibridinio karo priemones ir menkina ES galią ir atsparumą.

EastFruit international information and analytical platform for the fruit and vegetable business in Eastern Europe, Central Asia, and the Caucasus skelbia, kad šie metai (2024) itin sudėtingi ES šviežios produkcijos gamintojams – šviežių bulvių, svogūnų, agurkų, pomidorų kainos rinkoje ženkliai mažesnės, lyginant su praėjusiais periodais, būtent dėl smarkiai išaugusio šviežių daržovių importo iš Rusijos.