ŽŪR nariai apie veislininkystės sistemą Lietuvoje

2022 m. balandžio mėn. 14 d. Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) organizavo nuotolinį informacinį renginį veislininkystės sistemos Lietuvoje tobulinimo klausimams aptarti ir pasiūlymams Žemės ūkio ministerijai pateikti.

Informacinio renginio pranešėjas Lietuvos galvijų veisėjų asociacijos vadovas dr. Edvardas Gedgaudas ir Žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja Aušra Žliobaitė pristatė šiuo metu galiojantį teisinį reglamentą ir akcentavo, kad būtina kuo skubiau tobulinti  ūkinių gyvūnų veislininkystės sistemą, kuri atitiktų ūkinių gyvūnų augintojų interesams, ES ir Tarptautinio gyvulių apskaitos komiteto (ICAR) reikalavimams.

Informacinio renginio dalyviai vieningai nutarė, kad būtina:

  • Siekti, kad ūkinių gyvūnų augintojai būtų suinteresuoti dalyvauti vykdant selekcines programas;
  • Kaupti ūkinių gyvūnų produktyvumo, genetinės kokybės tyrimų ir kilmės duomenis;
  • Tobulinti veislininkystės kompiuterines ir ūkinių gyvūnų selekcijos programas, naudojant bendrą kompiuterių tinklą ir jungtinę duomenų bazę,;
  • Modernizuoti ūkinių gyvūnų produktyvumo, mėsos kokybės vertinimo technologijas, naudoti geriausią genetinę medžiagą;
  • Remti veislinių ūkinių gyvūnų įsigijimą (dengti iki 50 proc. kainos);
  • Diegti naujausius veislinės vertės nustatymo metodus;
  • Skatinti ūkinių gyvūnų reprodukcijai naudoti technologinius laimėjimus (dirbtinį apsėklinimą, spermos užšaldymą ir saugojimą skystame azote, embrionų persodinimą, spermos seksavimą) ir kt.

Apibendrinti  informacinio renginio dalyvių siūlymai artimiausiu metu bus pateikti  Žemės ūkio ministerijai.