ŽŪR narių tarpe – 11 ne tik žavių, bet ir veiklių Moterų. Su Tarptautine Moters diena!

Mielos MOTERYS, nuoširdžiausi sveikinimai Jums, Tarptautinės Moters dienos proga!

„Šiandien sveikiname visas Moteris ir džiaugiamės, kad Žemės ūkio rūmų bendruomenėje tarpe turime žavingas, mielas, darbščias ir veiklias Moteris. Todėl skiriame pačius gražiausius ir šilčiausius žodžius Žemės ūkio rūmų organizacijų lyderėms. Jų siūlymai, įžvalgumas ir aktyvumas bei atsidavimas ne tik savo organizacijoms, bet ir visai kaimiškajai bendruomenei, ar atskiram verslo sektoriui, prisideda prie viso kaimo klestėjimo. Būkite sveikos, laimingos, mylimos ir lai Jūsų konstruktyvūs siūlymai būna išgirsti bei įgyvendinti valdžios institucijose“, – nuoširdžiai sveikina Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus ir visi bendruomenės vyrai.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų (ŽŪR) narių tarpe – vienuolika ne tik žavių, bet ir veiklių Moterų, kurios vadovauja asociacijoms.

***

Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) narių tarpe – Lietuvos kaimo turizmo asociacijos (LKTA) prezidentė Agnė VAITKUVIENĖ, vadovaujanti kaimo verslininkams. Asociacijoje susibūrę per 400 narių.

Pagal išsilavinimą LKTA prezidentė Agnė Vaitkuvienė yra archeologė, baigusi Vilniaus universitetą ir apgynusi disertaciją iš kultūros paveldo apsaugos, yra humanitarinių mokslų daktarė, kultūros paveldo tyrinėtoja. 2004 – aisiais Agnė iš tėvelių perėmė avių ūkį, kurio veiklą sėkmingai pakeitė į kaimo turizmo sodybos. Dabar jos sodyba puikuojasi 4 gandrais. Laikai, kai į kolegas buvo žiūrima kaip į konkurentus, praėjo. Visi supranta, kad bendradarbiaujant galima daugiau pasiekti. Pavyzdžiui, jau įprasta, kad sezono įkarštyje, kai trūksta vietų, sodybų savininkai ieškantiems poilsio klientams padeda surasti laisvų vietų. Ir geri pavyzdžiai paskatina ieškoti naujų galimybių, kaip prailginti poilsio sezoną.

Agnės patirtis, komunikabilumas, darbštumas, aktyvumas ir bendradarbiavimas – tikrojo lyderio savybės, padedančios ne tik vienyti kaimo verslininkus, bet ir surasti naujų sprendimų ir galimybių: populiarinti kaimo paveldą, naudotis žemės ūkio produktų  tiekėjų paslaugomis, ieškoti galimybių naudotis trumposiomis maisto grandinėmis – daugelis turizmo sodybų perka arba galėtų pirkti žemės ūkio produktus, nes patys turizmo sodybų savininkai visko negali patys užsiauginti. Taigi bendradarbiavimas yra naudingas visiems.

ŽŪR narių tarpe – Lietuvos  ūkininkių draugijai (LŪD) vadovaujanti ir aktyviai ŽŪR Taryboje dirbanti Algimanta PABEDINSKIENĖ.

Ši veikli moteris turi statybos inžinierės kvalifikaciją, kurią įgijo Vilniaus inžineriniame statybos institute (dabar Vilniaus Gedimino technikos universitetas), antrąją vadybos ir ferslo administravimo kvalifikaciją įgijo Kauno technologijos universitete, o vadovavimo patirties sėmėsi vadovaudama Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialui ir Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

Saugoti tradicijas, telkti kaimo moteris, suteikti joms žinių, pasidalyti patirtimi, įgyti ir kitoms suteikti pasitikėjimo imtis kokios nors veiklos – pagrindinis asociacijos rūpestis. Tai lyg atsvara vyrams, nes jie dažniausiai ūkininkauja, o moterys tik prisideda. Pirmoji LŪD pirmininkė Alena Devenienė 1939 – aisiais ir pasiūlė tokį tikslą, o jis  aktualus ir šiais laikais.   Beje, LŪD veikloje dalyvauja ne tik ūkininkės, bet ir kaimo mokytojos, ekonomistės, verslininkės, aktyvios kaimo bendruomenių narės, ir kitos įvairių specialybių moterys.

ŽŪR narių tarpe – Lietuvos verslinių sodų asociacijos „Vaisiai ir uogos“ prezidentė, į ŽŪR Tarybą išrinkta Vitalija KULIEŠIENĖ.

Ši veikli moteris aktyviai dirba ŽŪR Taryboje, teikia racionalius siūlymus valdžios institucijoms.

ŽŪR nariams ne kartą teko ragauti gardžių Dembavos medelyne užaugintų obuolių, kurio ilgamete vadove buvo Vitalija. Dabar šiai įmonei vadovauja jos sūnus. Asociacija aktyviai bendrauja su vaikų ugdymo įstaigomis ir didžiuojasi puikiais atsiliepimais apie kokybiškus lietuviškus ir su meile užaugintus obuolius.  ŽŪR nariai džiaugiasi Vitalijos pozityvumu, gera nuotaika ir konstruktyviais siūlymais valdžios institucijoms dėl teisinės bazės tobulinimo.

ŽŪR narių tarpe – Lietuvos daržovių augintojų (LDAA) asociacija, kurios direktorė  – jauna ir veikli Kauno rajono ūkininkė Indrė LUKOŠEVIČIENĖ.

Nors LDAA asociacijos direktorės pareigose dar naujokė, tačiau turi daug puikių idėjų ir ambicijų. Jos aktyvus dalyvavimas ŽŪR darbe, siūlymai, įžvalgos – svarus indėlis teikiant pastabas valdžios institucijoms. Indrė aktyviai dirba ne tik šalies mastu: organizuoja lauko dienas, seminarus, bet LDAA narius įtraukia į tarptautinę veiklą – parodas, mokymus. LDAA savo veiklą potencialiems produkcijos užsakovams pristato tokioje garsioje parodoje, kaip pvz., „Fruit Logistica“.

LDAA vienija aktyviausius daržovių augintojus, kurie nebijo kaimynų lenkų konkurencijos. Tarp narių yra tikrų drąsuolių, kurie investuoja, galvoja apie tolimesnę savo ūkių ateitį. Daugiausia investuoja turintys 40-50 ha. Jie dar turi galimybių didinti ūkių efektyvumą, nors plėsti ūkius jau galimybės beveik išsemtos. Šalyje beveik nesikeičia ir bendras daržovių plotas – apie 5 tūkst. ha (ir apie 13 tūkst. ha bulvių).

LDAA nariai rūpinasi, kad kuo daugiau Lietuvoje užaugintų daržovių pasiektų vietinius vartotojus, darželių, mokyklų ir kitų viešų įstaigų vartotojus, nes šalies daržovių augintojai tikrai daug dėmesio ir investicijų skiria būtent kokybei.

ŽŪR narių tarpe – Lietuvos avių augintojų asociacijos (LAAA) pirmininkė Gintarė KISIELIENĖ.

Gintarė dalykiška ir kompetentinga veislininkystės specialistė, aktyviai dalyvaujanti ŽŪR Veislininkystės, gyvulininkystės ir veterinarijos komitete. Į jos nuomonę visada įsiklausoma, nes siūlymai yra konstruktyvūs ir pasverti. Gintarė didelį dėmesį skiria LAAA narių švietimui ir mokymui, nes gerai supranta, jog pažanga, dėmesys veislininkystei ir nuolatinis tobulėjimas yra būtinas ūkio konkurencingumui. Daug pastangų Gintarė skiria ir kasmetinių parodų organizavimui, kurios sulaukia itin gausaus dalyvių skaičiaus. Žinia, kad Gintarės organizuojamose parodose akis paganyti gali ne tik avių augintojai, bet ir konsultantai, mokslininkai, moterys, planuojančios verslą ir net patys mažiausieji parodos dalyviai – vaikai, kuriems čia apstu veiklos: viktorinos, edukacijos, žaidimai, vilnos vėlimas ir kt.

LAAA rūpinasi ir Lietuvos juodgalvių ir vietinių šiurkščiavilnių avių genofondu, siekia gerinti auginamų avių mėsines savybes bei produktyvumą, steigti įvairių avių veislių veislines bandas. Pastaraisiais metais svarbiausias iššūkis buvo pasiekti, kad patvirtintų veisimo programas, pradėti jas vykdyti. Veislinių avių kilmės pažymėjimus gali išduoti tik avių kilmės knygą tvarkanti pripažinta veislininkystės institucija, o būtent LAAA tokia ir yra. Lietuvoje tik ši asociacija veda avių veislininkystę, vykdo avių produktyvumo kontrolę, apskaitą, avių vertinimą. Tai viena iš svarbių priežasčių, kodėl auginant grynaveisles avis naudinga būti LAAA nariu.

Lietuvos galvijų veisėjų asociacijos (LGVA) prezidentė Viktorija ŠVEDIENĖ.

Viktorija – viena pažangiausių šalies ūkininkių, drauge su vyru laikanti 8 melžiamas aukštos genetikos karves. Viktorija daug dėmesio skiria naujienoms, inovacijoms, dalyvauja ne tik vietos, bet ir tarptautiniuose projektuose, o įgytomis patirtimis ir žiniomis dalinasi lektoriaudama, konsultuodama ūkininkus. Ji yra ir ŽŪR konsultantė – lektorė.

Jau beveik metai Viktorija yra Kėdainių r. Pernaravos seniūnė, todėl puikiai išmano kaimiškųjų rajonų aktualijas, kurias sprendžia su dideliu entuziazmu.

ŽŪR narių tarpe – dr. Rūta ŠVEISTIENĖ, kuri vadovauja net dviems asociacijoms – Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų augintojų (LNŪGAA) ir Žemaitukų arklių augintojų asociacijoms (ŽAAA).

Rūta yra organizacijų siela, uoliai besirūpinanti visų suinteresuotų asmenų žinių ir patirties suvienijimu, siekiant išsaugoti ir gerinti Lietuvos nykstančias vietines ūkinių gyvūnų veisles ar populiacijas. Asociacija tvarko vištinių žąsų, Lietuvos baltnugarių ir Lietuvos šėmųjų galvijų veislių registrus ir kilmės knygas, išduoda kilmės pažymėjimus, atlieka ūkinių gyvūnų vertinimus.

Didelis dr. R.Šveistienės indėlis ir Žemaitukų veislės arklių išsaugojime, veisime ir populiarinime. Didelį dėmesį Rūta skiria vaikų ir jaunimo švietimui apie žirgus, gydomąjį jojimą, vaikų žirginį sportą, kitas pramogas, kurias papuošia universalūs, elegantiški ir tvirti Žemaitukai arkliai.

„Žemaitukų arklių augintojų asociacija dirba tam, kad Žemaitukas vėl taptų lietuvio ir jo šeimos draugu bei visos tautos pasididžiavimu“, – sako besišypsanti asociacijos pirmininkė dr. R.Šveistienė.

Rūta yra ne tik visuomenininkė, bet ir puiki mokslininkė, dalinanti savo žinias ir patarimus konsultantams, studentams, kolegoms bei aktyviai dirbanti tarptautiniu mastu. LNUGAA priklauso tarptautinei Nykstančių ūkinių gyvūnų saugojimo draugijai (GEH), bendrauja su užsienio partneriais, Šiaurės šalių genų banku, aktyviai dalyvauja tarptautinių projektų veiklose, yra kompetentinga konsultantė.

Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos (LJŪJS) pirmininkė Rūta JURGAITĖ.

Rūta – jauna, bet aktyvi Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vadovė, įsiliejusi į organizacijos veiklą dar 2015 metais. „Drąsiai galiu teigti, kad LJŪJS kasmet nuveikia vis naudingesnių ir prasmingesnių darbų – dalyvauja protesto akcijose, veikia kaip socialinis valdžios institucijų partneris, atstovauja jauniesiems ūkininkams tarptautiniu lygmeniu (CEJA organizacijoje), skleidžia jauniesiems ūkininkams aktualią informaciją tiek susitikimų metu, tiek pasinaudodama socialine medija. Turime patirties įgyvendinant įvairius projektus, vis daugiau jaunųjų ūkininkų įsitraukia į veiklą ir aktyviai prisideda prie bendrų tikslų įgyvendinimo. LJŪJS nuomonė vis dažniau išgirstama Lietuvos valdžios institucijose. Visa tai – ankstesnės sąjungos vadovybės įdirbis. Tikiu, kad man einant pirmininkės pareigas su darbščios ir motyvuotos komandos pagalba ir toliau bus didinamas sąjungos žinomumas, patikimumas, o sąjungos nuveikti darbai turės teigiamos įtakos Lietuvos jauniesiems ūkininkams“, – sako Rūta Jurgaitė.

Vietos veiklos grupių tinklui (VVGT) vadovauja Helena NAGLAZIENĖ.

Aktyvi moteris rūpinasi, kad mūsų kaimas, regionai išliktų gyvybingi ir pažymi, kad kaimas tai nėra vien žemės ūkis. Helena yra aktyvi visuomenininkė, vadovauja Pasvalio rajono bendruomenių sąjungai, organizuoja renginius, skirtus komandiniam darbui, rengia įvairias strategijas, daug dėmesio skiria švietimui ir gerųjų kaimo gyvenimo pavyzdžių viešinimui.

ŽŪR narių tarpe – Lietuvos vidutinių pieno ūkių asociacijai (LVPŪA) vadovaujanti Renata VILIMIENĖ.

Aktyvi moteris jau beveik devyni metai tai diskutuoja ir kovoja su valdžios institucijomis dėl pieno įstatymo.

Renata Vilimienė vadovauja ne tik LVPŪ asociacijai, ji yra Kupiškio r. Migonių kaimo bendruomenės pirmininkė, kooperacijos idėjos šalininkė ir tikra savo krašto bei pieno gamintojų sektoriaus patriotė.

ŽŪR narių tarpe – Vaidutė STANKEVIČIENĖ, Biržų rajono žemdirbių asociacijos vadovė, ūkininkė.

Vaidutė neabejinga inovacijoms ir mokymuisi: aktyviai domisi ne tik šalies, bet ir užsienio pasiekimais žemės ūkio sektoriuje, o ypač pieno ūkio. Jos ūkis visada buvo atviras studentams, konsultantams, mokslininkams.

Vaidutė Stankevičienė aktyviai dalyvavo ne vienoje ŽŪR organizuotoje protesto akcijoje Briuselyje. Ji nuoširdžiai stengiasi, kad mūsų krašto ūkininkų gyvenimas būtų lengvesnis, ir, kad Lietuvos ūkininkai nebūtų diskriminuojami ES šalių ūkininkų atžvilgiu.