ŽŪR narių tarpe – 12 ne tik žavių, bet ir veiklių Moterų

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų (ŽŪR) narių tarpe – 9 ne tik žavios, bet ir veiklios Moterys.

Mielos MOTERYS, nuoširdžiausi sveikinimai Jums, Tarptautinės Moters dienos proga!

Moteris – nuostabiausias Visatos lobis, iš kurio gimsta visa, kas puošia ir taurina pasaulį, suteikia jam dvasingumo. Mylėkite ir būkite mylimos, visada jauskite savo darbų prasmę ir vertę.

Lai Jūsų darbus lydi sėkmė, o svajones – sparnai.

„Dailioji lytis turi lygiai tiek pat proto kaip ir vyriškoji, tik tas jos protas yra dailus, o mūsasis vadintinas giliuoju“ –  dar XVIII a. sakė filosofas Imanuelis Kantas. Be dailumo ir grožio bei meilės darbui, aktyvios visuomeninės veiklos ir iniciatyvų nebus proveržio.

„Šiandien džiaugiamės, kad Žemės ūkio rūmų narių tarpe turime žavingas, mielas, darbščias ir veiklias Moteris. Todėl šiandien skiriame pačius gražiausius ir šilčiausius žodžius Žemės ūkio rūmų organizacijų lyderėms ir Tarybos narėms. Jų siūlymai, įžvalgumas ir aktyvumas bei atsidavimas ne tik savo organizacijoms, bet ir visai kaimiškajai bendruomenei, ar atskiram verslo sektoriui, prisideda prie viso kaimo klestėjimo. Būkite sveikos, laimingos, mylimos ir lai Jūsų konstruktyvūs siūlymai būna išgirsti bei įgyvendinti valdžios institucijose“, – nuoširdžiai linki Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus.

Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) narių tarpe – Lietuvos kaimo turizmo asociacijos (LKTA) prezidentė Agnė VAITKUVIENĖ, vadovaujanti kaimo verslininkams. Asociacijoje susibūrę per 400 narių.

Pagal išsilavinimą LKTA prezidentė Agnė Vaitkuvienė yra archeologė, baigusi Vilniaus universitetą ir apgynusi disertaciją iš kultūros paveldo apsaugos, yra humanitarinių mokslų daktarė, kultūros paveldo tyrinėtoja ir dar dėsto Vilniaus universitete ir Europos humanitariniame universitete. 2004 – aisiais Agnė iš tėvelių perėmė avių ūkį, kurio veiklą sėkmingai pakeitė į kaimo turizmo sodybos. Dabar jos sodyba puikuojasi 4 gandrais. Laikai, kai į kolegas buvo žiūrima kaip į konkurentus, praėjo. Visi supranta, kad bendradarbiaujant galima daugiau pasiekti. Pavyzdžiui, jau įprasta, kad sezono įkarštyje, kai trūksta vietų, sodybų savininkai ieškantiems poilsio klientams padeda surasti laisvų vietų. Ir geri pavyzdžiai paskatina ieškoti naujų galimybių, kaip prailginti poilsio sezoną.

Agnės patirtis, komunikabilumas, darbštumas, aktyvumas ir bendradarbiavimas – tikrojo lyderio savybės, padedančios ne tik vienyti kaimo verslininkus, bet ir surasti naujų sprendimų ir galimybių: populiarinti kaimo paveldą, naudotis žemės ūkio produktų  tiekėjų paslaugomis, ieškoti galimybių naudotis trumposiomis maisto grandinėmis – daugelis turizmo sodybų perka arba galėtų pirkti žemės ūkio produktus, nes patys turizmo sodybų savininkai visko negali patys užsiauginti. Taigi bendradarbiavimas yra naudingas visiems.

ŽŪR narių tarpe – Lietuvos  ūkininkių draugijai (LŪD) vadovaujanti ir į ŽŪR Tarybą išrinkta Virginija ŽLIOBIENĖ.

LŪD veikė ir tarpukariu, o 1992 – aisiais ši organizacija buvo atkurta. Jau 13 metų šiai organizacijai vadovauja Virginija Žliobienė. Organizacija vienija darbščias ir sumanias moteris, kurios ne tik ūkininkauja, bet ir puoselėja tautinį ir kulinarinį paveldą, vykdo įvairiausias edukacines programas, dalyvauja tarptautinėse veiklose.

Saugoti tradicijas, telkti kaimo moteris, suteikti joms žinių, pasidalyti patirtimi, įgyti ir kitoms suteikti pasitikėjimo imtis kokios nors veiklos – pagrindinis asociacijos rūpestis. Tai lyg atsvara vyrams, nes jie dažniausiai ūkininkauja, o moterys tik prisideda. Pirmoji LŪD pirmininkė Alena Devenienė 1939 – aisiais ir pasiūlė tokį tikslą, o jis  aktualus ir šiais laikais.   Beje, LŪD veikloje dalyvauja ne tik ūkininkės, bet ir kaimo mokytojos, ekonomistės, verslininkės, aktyvios kaimo bendruomenių narės, ir kitos įvairių specialybių moterys.

ŽŪR narių tarpe – Lietuvos verslinių sodų asociacijos „Vaisiai ir uogos“ prezidentė, į ŽŪR Tarybą išrinkta Vitalija KULIEŠIENĖ.

Ši veikli moteris aktyviai dirba ŽŪR Taryboje, teikia racionalius siūlymus valdžios institucijoms.

ŽŪR nariams ne kartą teko ragauti gardžių Dembavos medelyne užaugintų obuolių, kurio ilgamete vadove buvo Vitalija. Dabar šiai įmonei vadovauja jos sūnus. Asociacija aktyviai bendrauja su vaikų ugdymo įstaigomis ir didžiuojasi puikiais atsiliepimais apie kokybiškus lietuviškus ir su meile užaugintus obuolius.

Kad Vitalija yra aktyvi ir visuomeniška moteris, liudija ir tai, kad ji jau 20 metų yra renkama Panevėžio rajono savivaldybės tarybos nare, o ŽŪR nariai džiaugiasi Vitalijos pozityvumu, gera nuotaika ir konstruktyviais siūlymais valdžios institucijoms dėl teisinės bazės tobulinimo.

ŽŪR narių tarpe – Lietuvos daržovių augintojų (LDAA) asociacija, kuriai vadovauja valdybos pirmininkė Daiva Šateikienė ir šios asociacijos direktorė Zofija Cironkienė, kuri išrinkta į ŽŪR Tarybos nares.

LDAA pirmininkė Daiva Šateikienė yra agronomė, biomedicinos mokslų daktarė, aktyvi visuomenininkė, puiki organizatorė, ūkininkė. Tai, kad LDAA nariai Šiaulių r. ūkininkę Daivą Šateikienę išrinko vadovauti asociacijai antrajai kadencijai liudija, kad ji yra puiki lyderė, atstovaujanti narių interesams ir turinti vis naujų sumanymų ir iniciatyvų dėl asociacijos veiklos tobulinimo.

LDAA asociacijos direktorės pareigose daugiau kaip 20 metų dirbanti Zofija Cironkienė, yra ir aktyvi ŽŪR Tarybos narė. Jos aktyvus dalyvavimas ŽŪR darbe, siūlymai, įžvalgos – svarus indėlis teikiant pastabas valdžios institucijoms. Zofija aktyviai dirba ne tik šalies mastu: organizuoja lauko dienas, seminarus, bet LDAA narius įtraukia į tarptautinę veiklą – parodas, mokymus. LDAA savo veiklą potencialiems produkcijos užsakovams pristato tokioje garsioje parodoje, kaip pvz., „Fruit Logistica“.

LDAA vienija aktyviausius daržovių augintojus, kurie nebijo kaimynų lenkų konkurencijos. Tarp narių yra tikrų drąsuolių, kurie investuoja, galvoja apie tolimesnę savo ūkių ateitį. Daugiausia investuoja turintys 40-50 ha. Jie dar turi galimybių didinti ūkių efektyvumą, nors plėsti ūkius jau galimybės beveik išsemtos. Šalyje beveik nesikeičia ir bendras daržovių plotas – apie 5 tūkst. ha (ir apie 13 tūkst. ha bulvių).

LDAA nariai rūpinasi, kad kuo daugiau Lietuvoje užaugintų daržovių pasiektų vietinius vartotojus, darželių, mokyklų ir kitų viešų įstaigų vartotojus, nes šalies daržovių augintojai tikrai daug dėmesio ir investicijų skiria būtent kokybei.

ŽŪR narių tarpe – Lietuvos avių augintojų asociacijos (LAAA) pirmininkė Gintarė KISIELIENĖ.

Gintarė dalykiška ir kompetentinga veislininkystės specialistė, aktyviai dalyvaujanti ŽŪR Veislininkystės, gyvulininkystės ir veterinarijos komitete. Į jos nuomonę visada įsiklausoma, nes siūlymai yra konstruktyvūs ir pasverti. Gintarė didelį dėmesį skiria LAAA narių švietimui ir mokymui, nes gerai supranta, jog pažanga, dėmesys veislininkystei ir nuolatinis tobulėjimas yra būtinas ūkio konkurencingumui. Daug pastangų Gintarė skiria ir kasmetinių parodų organizavimui, kurios sulaukia itin gausaus dalyvių skaičiaus. Žinia, kad Gintarės organizuojamose parodose akis paganyti gali ne tik avių augintojai, bet ir konsultantai, mokslininkai, moterys, planuojančios verslą ir net patys mažiausieji parodos dalyviai – vaikai, kuriems čia apstu veiklos: viktorinos, edukacijos, žaidimai, vilnos vėlimas ir kt.

LAAA yra daug sumanių žmonių, kurie sukūrė stiprius ir perspektyvius ūkius, o veislinius gyvulius įsiveža net iš Olandijos.

LAAA rūpinasi ir Lietuvos juodgalvių ir vietinių šiurkščiavilnių avių genofondu, siekia gerinti auginamų avių mėsines savybes bei produktyvumą, steigti įvairių avių veislių veislines bandas. Pastaraisiais metais svarbiausias iššūkis buvo pasiekti, kad patvirtintų veisimo programas, pradėti jas vykdyti. Veislinių avių kilmės pažymėjimus gali išduoti tik avių kilmės knygą tvarkanti pripažinta veislininkystės institucija, o būtent LAAA tokia ir yra. Lietuvoje tik ši asociacija veda avių veislininkystę, vykdo avių produktyvumo kontrolę, apskaitą, avių vertinimą. Tai viena iš svarbių priežasčių, kodėl auginant grynaveisles avis naudinga būti LAAA nariu.

ŽŪR narių tarpe – Biržų rajono žemdirbių asociacijos vadovė, ūkininkė, išrinkta į ŽŪR Tarybą Vaidutė Stankevičienė.

Vaidutė yra aktyvi ne tik savo rajone – dalyvauja Parovėjos kaimo bendruomenės veikloje, rengia ir įgyvendina įvairius projektus. Ši ūkininkė 2015 m. ŽŪR drauge su žurnalo „Veidas“ redakcija organizuotame konkurse buvo nominuota geriausia šalies ūkininke. Jai įteiktas savaitraščio apdovanojimas – Mindaugo Aučynos skulptūra.

Vaidutė neabejinga inovacijoms ir mokymuisi: aktyviai domisi ne tik šalies, bet ir užsienio pasiekimais žemės ūkio sektoriuje, o ypač pieno ūkio. Jos ūkis visada buvo atviras studentams, konsultantams, mokslininkams.

Aktyviai Vaidutė Stankevičienė dalyvavo ne vienoje ŽŪR organizuotoje protesto akcijoje Briuselyje. Ji nuoširdžiai stengiasi, kad mūsų krašto ūkininkų gyvenimas būtų lengvesnis, ir, kad Lietuvos ūkininkai nebūtų diskriminuojami ES šalių ūkininkų atžvilgiu.

ŽŪR narių tarpe – Lietuvos vidutinių pieno ūkių asociacijai (LVPŪA) vadovaujanti Renata Vilimienė.

Aktyvi moteris jau beveik šeši metai diskutuoja ir kovoja su valdžios institucijomis dėl pieno įstatymo, kadangi pieno gamintojų suskirstymas į dešimtį gamintojų grupių ir pieno kainos nustatymas pagal parduodamo pieno kiekį yra nesąžiningas. LVPŪA vadovė aktyviai pasisakė, kad būtina naikinti grupes, ir, kad reikalingas kainos nustatymo mechanizmas, kuris apgintų ir apsaugotų smulkų ūkininką nuo supirkėjo savivalės, kuris būtų aiškus ir skaidrus, nepaliekantis galimybių manipuliuoti žaliavos kokybe ar kitokiais sugalvotais vertinimo kriterijais.

Renata Vilimienė vadovauja ne tik LVPŪ asociacijai, ji yra Kupiškio r. Migonių kaimo bendruomenės pirmininkė, kooperacijos idėjos šalininkė ir tikra savo krašto bei pieno gamintojų sektoriaus patriotė.

ŽŪR narių tarpe – Lietuvos tautinio paveldo gamintojų ir kūrėjų asociacijai (LTPGKA) vadovaujanti Jolanta Kubolienė.

Veikli moteris drąsiai ėmėsi iniciatyvos ir 2020 m. Berlyne vykstančioje parodoje „Žalioji savaitė“ pristatė ūkininkų produkciją, tarp kurios ne vienas produktas turintis tautinio paveldo sertifikatą. Moteris realiai įgyvendino trumposios grandinės idėją – ūkininko produktus pristatė vartotojams.

Tada lietuviškus barščiai su grybais, baravykų sriubą, parūkytas žvėrienos dešreles, troškintus kopūstus, didžkukulius, žemaičių blynus ir kitus patiekalus su malonumu ragavo ir gyrė Lietuvos paviljono lankytojai.

Jolanta Kubolienė daug dėmesio skiria lietuviškų tradicijų, amatų ir kulinarinio paveldo išsaugojimui: organizuoja parodas, muges, šviečiamąsias programas ir vaikams ir suaugusiems. Jolanta nuolat akcentuoja kooperacijos svarbą ūkininkų tarpe, nes tik susikooperavę ūkininkai gali sėkmingai įgyvendinti trumposios maisto tiekimo grandinės idėją.

Priminsime, kad šiuo metu Lietuvoje yra gaminama beveik 3 tūkst. sertifikuotų tautinio paveldo produktų. Iš jų 2,5 tūkst. sudaro tradiciniai gaminiai (maisto produktai iš jų sudaro 30 proc.),  443 – tradicinių veislių augalai, gyvūnai ir jų produktai, 13 – tradicinės paslaugos. Šalyje yra apie 150 atestuotų tradicinių amatų meistrų, 37 sertifikuotos tradicinių amatų mokymo programos bei apie 800 tautinio paveldo produktų kūrėjų (tradiciniai amatininkai ar juridiniai asmenys).

ŽŪR narių tarpe – Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupei vadovaujanti Nijolė VALUCKIENĖ.

Aktyvi visuomenininkė, konsultantė, Bariūnų kaimo bendruomenės narė, nestokojanti naujų idėjų ir iniciatyvų: mokymai, šventės, edukacijos, įvairūs renginiai ir VVG veiklos aktyvinimas ir rūpestis kaimo bendruomenės narių poreikiais – šios veiklios moters gyvenimas.

Kad Nijolė yra aktyvi visuomenininkė, liudija ir tai, jog ji yra išrinkta į Joniškio rajono savivaldybės tarybos narius.

ŽŪR narių tarpe – Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų augintojų asociacija (LNŪGAA), kuriai vadovauja dr. Rūta Šveistienė.

Rūta yra tikra LNŪGAA siela, uoliai besirūpinanti visų suinteresuotų asmenų žinių ir patirties suvienijimu, siekiant išsaugoti ir gerinti Lietuvos nykstančias vietines ūkinių gyvūnų veisles ar populiacijas. Asociacija tvarko vištinių žąsų, Lietuvos baltnugarių ir Lietuvos šėmųjų galvijų veislių registrus ir kilmės knygas, išduoda kilmės pažymėjimus, atlieka ūkinių gyvūnų vertinimus.

Rūta yra ne tik visuomenininkė, bet ir puiki mokslininkė, dalinanti savo žinias ir patarimus konsultantams, studentams, kolegoms bei aktyviai dirbanti tarptautiniu mastu. LNUGAA priklauso tarptautinei Nykstančių ūkinių gyvūnų saugojimo draugijai (GEH), bendrauja su užsienio partneriais, Šiaurės šalių genų banku.

ŽŪR narių tarpe – Molėtų rajono žemdirbių asociacijos vadovė Laimė – Teresė RAMONIĖNĖ.

Ilgametė patirtis ir rūpestis ne tik rajono žemdirbių, bet ir kaimo gyventojų gerove – nuolatiniai Laimės – Teresės palydovai.

Laimė – Teresė didelį dėmesį skiria kaimiškosios bendruomenės švietimui ir bendradarbiavimui su kitomis šalies žemdirbiškomis ir kaime veikiančiomis NVO. Ji yra ilgametė ŽŪR darbuotoja, įgyvendinanti Savivaldos stiprinimo programą Molėtų rajone.

Džiaugiamės ir didžiuojamės šiomis devyniomis aktyvių asociacijų lyderėmis ir skiriame geriausius linkėjimus, linkime ištvermės ir sveikatos vadovaujant ir generuojant naujas idėjas.

Nuoširdžiai sveikina ŽŪR pirmininkas dr. Arūnas Svitojus ir visi ŽŪR bendruomenės vyrai