ŽŪR palaiko Lenkijos žemės ūkio rūmų iniciatyvą dėl neonikotinoidų

Lenkijos žemės ūkio rūmai parengė raštą Europos Komisarui Vyteniui Andriukaičiui ir kitiems Komisijos nariams, prašydami neonikotinoidų tyrimuose remtis tik moksliškai pagrįstais šaltiniais. Lenkai kritikavo šiuo metu naudojamą „Bičių gairių“ dokumentą kaip neproporcingą, nepagrįstą moksliškai  ir nepraktišką.

Lietuvos žemės ūkio rūmai drauge su Vengrijos, Čekijos ir Slovakijos žemės ūkio rūmais, pritarė šiai lenkų iniciatyvai.

Žemiau galite susipažinti su rašto, skirto Europos Komisarui sveikatai ir maisto saugai Vyteniui Andriukaičiui, tekstu:

Gerb. p. Komisare,

Mes, Čekijos, Vengrijos, Lenkijos, Lietuvos ir Slovakijos žemės ūkio rūmų atstovai, susirūpinę stebime ES diskusijas dėl trijų neonikotinoidų –  klotianidino, imidakloprido ir tiametoksamo – reguliavimo.

Mums ypač kelia nerimą tai, kad Europos Komisija leido Europos Maisto saugos tarnybai (EFSA) naudotis nepatvirtintu dokumento projektu – Gairėmis dėl augalų apsaugos produktų rizikos bitėms vertinimo – apžvelgiant trijų neonikotiniodų naudojimo ribojamą ar neribojamą. Daug valstybių narių kritikavo šį dokumento projektą dėl jo nepraktiškumo ir neproporcingumo. Nepaisant to, Komisija neišsprendė šios problemos ir dar pablogino padėtį, leisdama EFSA naudoti šį dokumentą, kas įtakojo negatyvių EFSA nuomonių dėl neonikotinoidų vartojimo (publikuota 2016 m. lapkritį) ir dėl naudojimo per lapus (publikuota 2015 m. rugpjūtį).

Toks šališkas požiūris negali būti pagrindu ES reguliavimo sprendimams. Diskusija apie neonikotinoidus vyksta didžiulio visuomenės ir politinio spaudimo sąlygomis. Todėl būtina diskutuoti ir keisti požiūrį į EFSA vertinimus.

Komisaro komentarai apie pesticidus, išsakyti Varšuvoje, spalio 27 d.: „Jei sutinkame, kad mūsų maisto saugos sistema turi būti grįsta mokslu ir įrodymais, tada turime sekti tais įrodymais“. Šiandien pakanka mokslinių įrodymų, kad Bičių gairių dokumentas nėra tinkamas, todėl raginame Europos Komisiją: 1) susilaikyti nuo Bičių gairių dokumento naudojimo EFSA vertinime dėl sustabdyto trijų neonikotinoidų vartojimo, kuris bus publikuojamas 2017 m. pradžioje; 2) nedelsiant imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad tokie įvertinimai bus grindžiami patikimais ir plačiai pripažintais moksliniais tyrimais.

Jau šiandien pastebime trijų neonikotinoidų naudojimo draudimo neigiamas pasekmes – mažėja derliai ir jų kokybė, auga gamybos kaštai. Pvz. Lenkijoje, beveik triskart padidėjo insekticidų purškimo, siekiant apsaugoti rapsus, kas sukelia nereikalingą žalą gamtai ir bitėms. Dar daugiau, šiems trims neonikotinoidams nėra jokios alternatyvos.

Tikimės Jūsų palaikymo diskusijose dėl minėtų neonikotinoidų reguliavimo, atsižvelgiant į mokslinius tyrimus.