ŽŪR pirmininkas susitiko su aukštais ES pareigūnais

Balandžio 25-26 d. Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus susitiko su Europos Parlamento nariais Albert Dess ir Reimer Boge, Komisaro Vytenio Andriukaičio biuro vadovu Arūnu Vinčiūnu ir Komisaro Valdžio Dombrovskio biuro atstove Elina Melngaile.

Susitikime taip pat dalyvavo Estijos ir Latvijos žemdirbių savivaldos organizacijų vadovai. Visų trijų Baltijos šalių žemdirbių savivaldos organizacijų vadovai dar kartą priminė Europos Sąjungos sprendimų priėmėjams apie tiesioginių išmokų problemą, būtinybę užtikrinti, kad Bendrosios žemės ūkio politikos biudžetas nebūtų mažinamas.

Ir Europos Parlamento nariai, ir Europos Komisijos darbuotojai teigė suprantantys, kad dabartinė padėtis, kuomet tiesioginės išmokos tarp ES šalių narių smarkiai skiriasi, yra nepriimtina, tačiau visiško sulyginimo pažadėti negali. Europos Sąjungos koridoriuose kalbama, jog iki kito laikotarpio pabaigos Baltijos šalys gali tikėtis gauti apie 90 proc. ES tiesioginių išmokų vidurkio.

Susitikimo metu aptarti kitą savaitę turintys pasirodyti Europos Komisijos pasiūlymai dėl daugiametės finansinės perspektyvos. Kalbama, jog BŽŪP biudžetas gali mažėti 6 proc. dėl Brexit paliekamos spragos ir būtinybės užtikrinti finansavimą tokioms šiuo metu aktualioms sritims, kaip saugumas, gynyba ir migracijos problemų sprendimas. Europos Komisija, siekdama paskirstyti mažėjančias biudžeto lėšas, gali siūlyti privalomą tiesioginių išmokų ribojimą.

ŽŪR pirmininkas A. Svitojus pabrėžė, jog sprendžiant ateities politikos klausimus yra ypač svarbu atsižvelgti į ilgalaikę perspektyvą. „Turime žinoti, kaip įvairios siūlomos priemonės paveiks mūsų šalių žemės ūkį, kaip jos bus techniškai įgyvendinamos. Tiesioginės išmokos ir kaimo plėtros parama yra būtinas saugumo garantas mūsų ūkininkams, ir mes negalime sutikti su mus diskriminuojančiomis sąlygomis. Tačiau taip pat turime užtikrinti, kad mus pasiekiančios ES lėšos bus panaudotos efektyviai, padės spręsti jautriausias mūsų problemas – užtikrins smulkių ir vidutinių šeimos ūkių rėmimą, kaimo vietovėse padės sukurti aplinką, patrauklią jauniems žmonės, skatins ūkininkus kooperuotis. Jei norime pasiekti rezultatų ir sąlygų suvienodinimo, turime aktyviai dirbti ES lygmenyje, nuolat priminti mums aktualiausias problemas,“ – kalbėjo Arūnas Svitojus.