ŽŪR pirmininkas susitiks su Ukmergės rajono ūkininkais

Kovo 21 d. (trečiadienį) Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) pirmininkas dr. Arūnas Svitojus susitiks su Ukmergės rajono ūkininkais.

Susitikimo metu bus aptartos ūkininkų problemos, žemdirbių savivaldos svarba ir socialinio kapitalo stiprinimo galimybės.

Informaciją apie ekologinio ūkininkavimo gaires pateiks ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis.

Su ūkininkaujančių nederlingose žemėse iššūkiais supažindins Ukmergės rajono žemdirbių asociacijos pirmininkas Algirdas Valaiša.

Susirinkime apie dirvožemio tyrimų svarbą pranešimą pristatys Agrocheminių tyrimų laboratorijos direktorius prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis.

2018 m. melioracijos programą pristatys Ukmergės rajono savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas Salvijus Stimburys.

Pranešimą „Inovacijų taikymo svarba ir ekonominė nauda žemės ūkyje“ ir Žemės ūkio rūmų įgyvendinto projekto patirtimi dalinsis dr. Sigita Jurkonienė (Gamtos tyrimų centras).

Susirinkimas vyks Ukmergės kraštotyros muziejuje (Kęstučio a. 5).

Susirinkimo pradžia – 10 val. 

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Susirinkimą organizuoja Ukmergės rajono žemdirbių asociacija ir ŽŪR Savivaldos organizatorė Ukmergės rajone Karolina Valaišienė.

Kontaktai pasiteiravimui: tel. + 370 610 64145,  el. paštas: k.valaisiene@zur.lt