ŽŪR pirmininko sveikinimas LPGA

Liepos 13 d. Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus sveikino vieną iš Žemės ūkio rūmų narių – Lietuvos pieno gamintojų asociaciją 25-erių veiklos metų proga.