ŽŪR prašo paankstinti mėšlo ir srutų naudojimo terminą

Žemės ūkio rūmai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. Nr. D1-367/3D-342 įsakymo „Dėl mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 18 punktu bei atsižvelgdami į esamas hidrometeorologines sąlygas, dėl kurių ankščiau nei įprastai prasidėjo augalų vegetacija, siūlo nustatyti, kad mėšlu ir (ar) srutomis būtų galima tręšti laukus nuo 2020 m. kovo 10 d. iki 2020 m. lapkričio 15 d. (įskaitytinai).

Prašymas išsiųstas 2020 m. vasario 26 d. Lietuvos žemės ūkio ministerijai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.