ŽŪR Prezidiumas aptarė suvažiavimo organizacinius klausimus

Gruodžio 9 d.  įvyko Žemės ūkio rūmų Prezidiumo narių posėdis, kuriame buvo aptarti XV-ojo neeilinio Rūmų suvažiavimo organizaciniai klausimai.

Prezidiumo nariai aptarė Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos (LŽŪKA) „Kooperacijos kelias“ 2016 m. lapkričio 21 d. ir 2016 m. lapkričio 29 d. visuotinių narių susirinkimų protokolų išrašus, kurie buvo pateikti Žemės ūkio rūmų administracijai.

Prezidiumo nariai aptarė XV-ojo neeilinio suvažiavimo organizavimo ir Rūmų Tarybos patvirtintą darbotvarkę, kurioje numatyti kandidatų į ŽŪR pirmininkus prisistatymai, ŽŪR pirmininko rinkimai, ŽŪR vicepirmininkų skaičiaus tvirtinimas ir jų rinkimas, ŽŪR Tarybos atšaukimas, naujos Tarybos narių skaičiaus tvirtinimas ir Tarybos narių rinkimas, ŽŪR Procedūrų ir etikos komisijos atšaukimas ir naujos Procedūrų ir etikos komisijos rinkimai,  ŽŪR Revizijos komisijos atšaukimas ir naujos Revizijos komisijos narių skaičiaus tvirtinimas ir rinkimas,  ŽŪR Tarybos posėdis,  ŽŪR Prezidiumo atšaukimas ir naujo Prezidiumo narių skaičiaus tvirtinimas ir rinkimai,  ŽŪR pirmininko, vicepirmininkų, direktoriaus ir vyriausiojo finansininko atlyginimų tvirtinimas,  ŽŪR Komitetų pirmininkų atšaukimas ir naujų Komitetų pirmininkų tvirtinimas.

Atsižvelgiant į tai, kad Rūmų XV-ojo neeilinio suvažiavimo delegatų laukia itin įtempta darbotvarkė, Prezidiumo nariai nutarė rekomenduoti suvažiavime kandidatų į Rūmų pirmininko pareigas pasisakymams – strategijų pristatymui, skirti po 5-7 min. kiekvienam kandidatui, paliekant daugiu laiko Rūmų delegatų klausimams kiekvienam kandidatui (visiems kandidatams atsakymams į delegatų klausimus skirti apie 30 min.).

Prezidiumo nariai pasiūlė, kad visi kandidatai į Rūmų pirmininkus būtų garbingai pasodinti scenoje, nuo kurios eilės tvarka, pagal Žemės ūkio rūmams pateiktų dokumentų datą, pristatytų savo parengtas Rūmų veiklos strategijas 2016-2020 metams.

Prezidiumo nariai taip pat pritarė vienos iš ŽŪR narių teikimui apdovanoti Rūmų ir asociacijos labui sąžiningai ir aktyviai dirbusio ir žemdirbių savivaldos interesams atstovavusio asmens kandidatūrą ir priėmė sprendimą artimiausiame Žemės ūkio rūmų renginyje įteikti garbingiausią ŽŪR apdovanojimą – ordiną.