ŽŪR pritarė Bratislavos deklaracijai dėl BŽŪP

Žemės ūkio rūmai pritarė Slovakijos sostinėje kovo 30-31 d. vykusio Kroatijos, Lenkijos, Čekijos, Slovakijos, Vengrijos, Estijos ir Lietuvos žemės ūkio rūmų vadovų susirinkimo priimtos deklaracijos tekstui dėl BŽŪP.

„Lietuvos žemdirbių savivaldos organizacijos yra aktyvios diskutuojant apie BŽŪP. Apie tai liudija ir šiandien (balandžio 5 d.) Seimo Kaimo reikalų inicijuota diskusija apie ES bendrą žemės ūkio politiką po 2020 metų ir Lietuvos siekius. Svarbu, kad jau šiandien BŽŪP klausimu dirba žemdirbių savivalda ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu mastu. Norint pasiekti rezultatų turime konsoliduoti nuomonę, tik tokiu atveju galime tikėtis, jog EK atsižvelgs į siūlymus“ – sakė Sigitas Dimaitis, laikinai einantis pareigas Žemės ūkio rūmų pirmininkas.

Deklaracijoje, kuri buvo pasirašyta Bratislavoje atsispinti Kroatijos, Lenkijos, Čekijos, Slovakijos, Vengrijos, Estijos ir Lietuvos žemės ūkio rūmų siekiami tikslai dėl BŽŪP po 2020 m.:

  • Teisingas ir vienodas sąlygas ūkininkams visose ES valstybėse narėse
  • Išlaikyti tvirtą BŽŪP biudžetą prisitaikyti prie klimato kaitos
  • BŽŪP supaprastinimas
  • Maisto grandinė
  • Rizikos valdymas/ūkininkų pajamų saugumo ir stabilumo užtikrinimas
  • Išlaikyti žemės ūkio gamybą ir gyvybingumą ES kaime

Žemiau galite susipažinti su DEKLARACIJA

Deklaracija Lietuvių kalba

Deklaracija Anglų kalba