ŽŪR Sertifikavimo skyriui suteikta akreditacija sertifikuoti NKP maisto produktus

Nacionalinės kokybės produktai (NKP) vis dažniau atranda vietą pirkėjų krepšeliuose. Natūralu, kad ir dalį gamintojų tai paskatina savo gaminius auginti tvariau ir produkciją sertifikuoti su šiuo kokybės ženklu. Nuo šių metų ir Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) Sertifikavimo skyriui suteikta teisė sertifikuoti NKP maisto produktus.

Gauti visi leidimai

Iki šiol už NKP gaminių sertifikavimą buvo atsakingos dvi įstaigos: viešoji įstaiga „Ekoagros“ ir UAB „Ekoliuks“. Praėjusiais metais Nacionalinis akreditacijos biuras Sertifikavimo skyriui suteikė akreditavimo pažymėjimą, kad jis atitinka LST EN ISO/IEC 17065:2012 standarto reikalavimus ir akredituotas atlikti pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų produktų sertifikavimą. Kitas etapas buvo gauti leidimą sertifikuoti NKP produktus kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakyme. Praėjusių metų lapkričio 25 sertifikavimo skyriui suteiktas leidimas sertifikuoti ir vykdyti pagal NKP sistemą pagamintų produktų priežiūrą NKP sistemos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 3D-351 „Dėl Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, nustatyta tvarka.

Bandys užtikrinti greitesnį ir pigesnį procesą

Sertifikavimo skyriaus vedėjo Ramūno Stonkaus teigimu, didesnis sertifikuojančių įstaigų skaičius padidins konkurenciją ir, tikėtina, gamintojams šios paslaugos pigs. Sertifikavimo skyrius daugiausia dėmesio sieks skirti bitininkystės, jos produktų ir mišinių, šviežių ir perdirbtų vaisių ir daržovių sertifikavimui.

,,Sieksime užtikrinti greitesnį ir pigesnį procesų ir darbų atlikimą. Visada svarbu remti mūsų vietos ūkininkus, kurie renkasi tvaresnę gamybą“, – kalbėjo R. Stonkus.

Anot jo, NKP gamybos sistemoje verta dalyvauti dėl kelių priežasčių. Pirma, ženklais „Kokybė“ ir „Nacionalinė kokybė Lietuva“ pažymėti produktai išsiskiria iš masinio gamybos srauto ir dėl savo išskirtinių savybių yra paklausesni rinkoje. Antra, mažesni mineralinių trąšų ir augalų apsaugos priemonių kiekiai sąlygoja mažesnę taršą. Gaminant NKP diegiamos aplinkai palankesnės gamybos technologijos ir mažinama aplinkos tarša. Trečia, ūkininkams suteikia galimybė įgyti konkurencinį pranašumą, nes sertifikuoti produktai, kurių gamybos procesas yra kontroliuojamas nepriklausomos sertifikavimo įstaigos, pelno vartotojų pasitikėjimą. Jis taip pat pastebėjo, kad Žemės ūkio ministerija prisideda prie ženklo populiarinimo ir produkto tiekimo rinkai sistemos formavimo.

R. Stonkus primena ir bendruosius NKP reikalavimus:

  • NKP gamybos procese ribojamas mineralinių trąšų naudojimo dažnumas ir laikas;
  • NKP gamybos procese ribojamas vaistų (gyvulininkystėje) kiekiai;
  • Įgyvendinami paukščių auginimo be antibiotikų reikalavimai,
  • Visas NKP auginimo, gamybos ir (arba) perdirbimo procesas vykdomas kontroliuojamuose ūkiuose ir įmonėse, kurios turi užtikrinti šio proceso atsekamumą ir privalo laikytis taisyklių reikalavimų, įskaitant ir tiekimo į rinką procesą.

Aukštesnės kokybės produktai

NKP sistema įteisinta nuo 2007 m. Šia sistema siekiama sudaryti ūkio subjektams, ypač smulkiesiems, galimybes sukurti didesnę produkto pridedamąją vertę ir atrasti nišą persotintoje rinkoje. Globalizacijos procesui užvaldžius rinkas, vis aktualesnis tampa įprastinio, vietinio maisto gamybos ir vartojimo tradicijų išsaugojimas. Šalys šį uždavinį sprendžia skirtingais būdais. Iki tol Lietuvoje nebuvo plačiai naudojami nei išskirtiniai ženklai, pažymintys vietos maisto gamintojų gaminius, nei kokybės sistemos, todėl, išanalizavus kitų šalių kokybės sistemas ir remiantis jų patirtimi, buvo nutarta kurti NKP sistemą. Paprastai sakant, NKP maisto produktas, yra produktas, kurio kokybė pranoksta Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų nustatytus šių produktų saugos, gyvūnų ir augalų sveikatos, gyvūnų gerovės ar aplinkosaugos reikalavimus ir (arba) kuris dėl tam tikrų ūkininkavimo ar gamybos būdų naudojimo pasižymi ypatingomis savybėmis.