ŽŪR startuoja „Horizontas2020“ projekte „Atsparumas pienininkystei“

Žemės ūkio rūmai drauge su partneriais iš 14 šalių – Prancūzijos, Danijos, Liuksemburgo, Vengrijos, Jungtinės Karalystės, Belgijos, Ispanijos, Italijos, Suomijos, Lenkijos, Airijos, Vokietijos, Slovėnijos, Nyderlandų startuoja projekte „Horizontas2020“ „Atsparumas pienininkystei“ (angl. „Resilience For Dairy“ arba „R4D“).

R4D projekto tikslas – išspręsti skubias tvarumo problemas, su kuriomis susiduria pieno gamintojai. Projekto pagalba apvienijant ūkininkus, ūkininkų organizacijas, konsultantus, tyrėjus ir mokslininkus net iš 15 šalių partnerių, siekiama panaikinti atskirtį tarp mokslinių tyrimų ir inovacijų visoje Europoje.

Paskutiniame 2013 m. oficialiame surašyme (Eurostat duomenimis) ES buvo apie 1,485 mln. pieno ūkių, tačiau iki šiol nėra sukurto tinklo, kuris būtų orientuotas pieno sektoriaus poreikius. Projektas grindžiamas daugiafunkciniu požiūriu, siekiant intensyvesnio mokslininkų, konsultantų, ūkininkų ir kitų suinteresuotų subjektų bendradarbiavimo, siekiant palengvinti keitimąsi žiniomis ir užtikrinti jų prieinamumą bei naudą tiksliniams vartotojams. Projektas apima tris pagrindines temas – ekonominį ir socialinį atsparumą, techninį efektyvumą ir aplinką, gyvūnų gerovę ir draugiškas visuomenei gamybos sistemas. Projekto metu planuojama pasidalinti novatoriškomis idėjomis ir metodais iš praktikos, atlikti mokslinius tyrimus ir išsaugoti jų rezultatus, padidindami jų integraciją į praktiką, pasitelkiant parodomuosius bandymus ūkiuose. Strateginiai ir tiksliniai projekto sklaidos ir komunikacijos veiksmai bus skirti didinti informuotumą apie projekto inovacijų potencialą ir palaikyti ryšius su ūkininkais ir kitais suinteresuotais subjektais. Projekto pagalba bus suformuota tarptautinė ekosistema, skatinanti keistis žiniomis ir patirtimis tarptautiniu lygmeniu, siekiant padidinti Europos pieno gamybos sektoriaus ekonominį gyvybingumą ir tvarumą.

2021 m. sausio 28-29 d. įvykusiame pirmajame projekto partnerių susitikime buvo pristatytos kiekvienos šalies ekspertų komandos, vyko teminės darbo sesijos bei aptarti pirmojo pusmečio projekto įgyvendinimo darbai ir uždaviniai. LR ŽŪR atstovų komandoje:  konsultantas, Lietuvos galvijų veisėjų asociacijos direktorius dr. Edvardas Gedgaudas, Tarptautinio skyriaus vedėja Živilė Vitkienė, Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Simona Švoilaitė, Žemės ūkio technologijų skyriaus vedėjas Arūnas Kaučikas, vyr. specialistė dr. Edita Karbauskienė ir Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vedėja Sonata Kisielienė.

„Džiugu, kad Lietuva gali sėkmingai pasinaudoti ES teikiamomis paramos inovacijoms galimybėmis. Tačiau reikėtų pažymėti, kad šiomis galimybėmis pasinaudoja per mažas skaičius organizacijų ir mokslo institucijų Lietuvoje. Štai Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros 2020 m. liepos mėn. duomenimis, Lietuvos organizacijų, dalyvaujančių „Horizontas2020“ projektuose, siekia tik 0,4 proc. visų ES organizacijų. Taigi, galime didžiuotis, jog Žemės ūkio rūmai yra vieni iš nedaugelio „Horizontas2020“ veiklose dalyvaujančių organizacijų Lietuvoje. Šiandien mes įsijungėme į dar vieno „Horizontas2020“ projekto „Atsparumas pienininkystei“ grupę. Tikiuosi, kad dalyvavimas ir bendras darbas su 14 užsienio šalių konsultantais, mokslininkais, bus naudingas ne tik projekto dalyviams, bet ir plačiajai ūkininkų bendruomenei ne tik Lietuvoje, bet visoje ES pieno sektoriuje dirbantiems dalyviams“, – sako LR ŽŪR pirmininkas dr. A. Svitojus.