ŽŪR suvažiavimas reiškia paramą Ukrainai

2022 m. vasario 25 d. ŽEMĖS ŪKIO rūmų suvažiavimas VIENINGAI IŠREIŠKĖ PARAMĄ UKRAINAI IR PASMERKĖ RUSIJOS AGRESIJĄ.

Kviečiame visus Žemės ūkio rūmų narius, žemdirbius ir kaimo gyventojus paremti Ukrainą. Šiandien Ukrainai visokeriopa parama yra itin svarbi. Ir mūsų pačių vienybė šiandien yra kaip niekada svarbi. Tai yra tas metas, kai visų mūsų išmintis, susiklausymas ir atsakingumas yra itin svarbūs. Svarbūs šiandien, čia ir dabar!

Laikykimės ir palaikykime Ukrainą!

ŽŪR organizacijos, drauge su žemdirbiais ir kaimo gyventojais jau ne kartą įrodė, kokia GALINGA jėga yra VIENYBĖ. Susivienykime šią svarbią akimirką dar kartą ir parodykime, kad šiuo metu MŪSŲ ŠIRDYS IR RANKOS – UKRAINAI!

Žemės ūkio rūmų organizacijos bendru sutarimu nutarė paaukoti Ukrainai 1000 eurų

Nelikime abejingi!

Aukoti galima čia: https://www.aukok.lt/proje…/Musu-sirdys-ir-rankos-Ukrainai