ŽŪR sveikinimai plungiškiams

2022 m. spalio 27 dieną Plungėje vyko Kaimo gyventojų ir žemdirbių šventė, kurioje dalyvavo Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) vicepirmininkas Vytautas Buivydas ir direktorius Sigitas Dimaitis.

Tauta gyva, kol gyvos jos tradicijos, kol yra darbščių žmonių, kurie augina duoną ir puošia aplinką savo gražiais darbais.

Į susirinkusiuosius kreipėsi parapijos klebonas dek. kun. Vytautas Gedvainis, kuris pašventino kasdienės duonos kepalą ir visiems palinkėjo bendrystės ir susiklausymo.

ŽŪR vicepirmininkas Vytautas Buivydas ir direktorius Sigitas Dimaitis pasveikino plungiškius ir merą Audrių Klišonį Plungės miesto 230 – ųjų Magdeburgo teisių suteikimo proga.

ŽŪR pirmininko dr. Arūno Svitojaus padėka apdovanota Plungės r. ūkininkė Angelė Brazdeikienė, už ilgametį ūkininkavimą, sumanumą ir ryžtą plėtojant pieno ūkį; Valentina ir Liudas Domarkai – už sėkmingą daržininkystės ūkio plėtrą ir kokybiškos produkcijos gamybą; Jonas Kuzminskas, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ valdybos pirmininkas ir ŽŪKB „Pieno gėlė“ valdybos pirmininkas, už aktyvią, geranoriškumu grįstą kooperacijos idėjų sklaidą ir aktyvią visuomeninę veiklą; ŽŪKB „Pieno gėlė“ direktorius Rolandas Jurkus, už aktyvią, geranoriškumu grįstą kooperacijos idėjų sklaidą ir aktyvią visuomeninę veiklą; Algirdas Norkus – ŽŪKB „Pieno gėlė“ narys, už kokybiško pieno gamybą.

„Ypatingai norėčiau padėkoti Plungės lopšelio – darželio „Rūtelė“ direktorei Kristinai Valienei, už kokybiško lietuviško maisto populiarinimą ir dalyvavimą „Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose parama“ priemonėje. ŽŪR palaiko tokias idėjas ir džiaugiasi, kad Lietuvoje prie šios iniciatyvos jungiasi vis naujos ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Tai puiki galimybė plėtoti trumpąją maisto grandinę ir aprūpinti mūsų ūkininkų produkcija ikimokyklines įstaigas bei kitus viešojo sektoriaus objektus”, – pabrėžė V.Buivydas.

Už žemdirbiškų tradicijų puoselėjimą, jaunų specialistų žemės ūkiui rengimą apdovanotas Plungės technologijų ir verslo mokyklos direktorius Audrius Misiūnas, taip pat  Plungės technologijų ir verslo mokykloje spalio 12 dieną organizuoto respublikinio profesinio meistriškumo konkurso „Jaunasis artojas 2022“, jaunųjų ūkininkų tėvai – Laima ir Mindaugas Grikštai, Virginija ir Alfredas Siriai, Jurgita ir Egidijus Valančiai, Lina ir Tomas Gaučiai.

ŽŪR atstovai pasveikino ir už žemdirbiškosios bendruomenės telkimą dėkojo Lietuvos ūkininkų sąjungos Plungės skyriaus vadovui Marijui Kakčiui.