ŽŪR tarptautinių ryšių komitetas akcentavo bendradarbiavimo svarbą

Kovo 17 d. Žemės ūkio rūmuose įvyko Tarptautinių ryšių komiteto posėdis. Posėdyje dalyvavo Žemės ūkio rūmų organizacijų nariai, Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas ir Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos politikų skyriaus vedėjas Dainius Stravinskas.

L. e. p. Žemės ūkio rūmų pirmininkas Sigitas Dimaitis pažymėjo, kad būtinas visų organizacijų susitelkimas dėl BŽŪP pozicijos. „Būtina komunikuoti ne tik tarpusavyje, bet aktyviai bendradarbiauti ir su Baltijos ir Vyšegrado  šalių žemdirbių savivaldos organizacijomis dėl vieningos BŽŪP formavimo” – kalbėjo S. Dimaitis.

Žemės ūkio rūmų Tarptautinis komiteto nariai priėmė bendrą poziciją dėl BŽŪP ateities – pagrindinai prioritetai iš esmės atitinka dabartinius Komisijos prioritetus: esamų dviejų ramsčių su stipriu biudžetu išlaikymas, sąžiningas maisto grandinės funkcionavimas ir parama kooperacijai, naujų rinkų atidarymas, kartų kaitos ir jaunimo įtraukties į žemės ūkį skatinimas, naujų efektyvių rizikos valdymo mechanizmų kūrimas. Taip pat Komiteto nariai siūlė sukurti rizikos valdymo fondą, kuris užtikrintų rinkos ir gamtos stichijų padarinių žalos atlyginimą žemės ūkio subjektams. Fondas galėtų funkcionuoti kaip antrojo ramsčio dalis arba tapti trečiuoju BŽŪP ramsčiu. Ypatingai svarbus Lietuvos organizacijoms klausimas – vienodų konkurencinių sąlygų visų senųjų ES valstybių narių atžvilgiu užtikrinimas per tiesioginių išmokų sulyginimą.

Taip pat Komiteto nariai aktyviai diskutavo dėl griežtesnės Lietuvos pozicijos nustatant aktyvaus ūkininko apibrėžimą, paskirstant išmokas, akcentuojant tai, jog kad tiesioginės išmokos turėtų būti siejamos su kaimo ekonomikos skatinimu. Jei dėl finansinių išteklių ribotumo bus privaloma įvesti tiesioginių išmokų ribojimą, tada išmokų „lubos“ turėtų būti susietos su darbo vietų kūrimu  žemės ūkio subjektams, sukuriantiems daugiau darbo vietų.

Žemės ūkio rūmų organizacijų lyderiai pristatė 2017 m.planuojamus tarptautinės veiklos planus ir sutarė, kad ateityje dalinsis informacija tarpusavyje apie tarptautinius renginius, kuriuose dalyvavo, keisis patirtimis, žiniomis ir informacija, aptars rezultatus.