ŽŪR Tarptautinių ryšių komitetas posėdžiaus kovo 17 d.

Kovo 17 d., 11 val. Žemės ūkio rūmų Verslo salėje (2 aukštas, K.Donelaičio g. 2, Kaunas) kviečiamas Tarptautinių ryšių komiteto posėdis.

Darbotvarkės klausimai:

  1. Žemės ūkio rūmų ir jų narių tarptautinės veiklos planai 2017 m. Pristato  ŽŪR organizacijų vadovai ir atstovai.
  2. Lietuvos žemdirbių savivaldos organizacijų pozicija dėl BŽŪP ateities po 2020 m.
  3. Bendra Baltijos šalių žemdirbių savivaldos organizacijų veikla atstovaujant žemdirbių interesams.
  4. Europos Komisijos viešoji konsultacija dėl Bendrosios  žemės ūkio politikos (BŽŪP) modernizavimo ir supaprastinimo.
  5. Tarptautinių ryšių komiteto nuostatų keitimas.
  6. Kiti klausimai.