ŽŪR vadovai susitiko su rokiškėnais

Su Rokiškio rajono ūkininkais 2018 kovo 27 d. susitiko Žemės ūkio rūmų vadovai – pirmininkas Arūnas Svitojus ir direktorius Sigitas Dimaitis. Susitikime dalyvavo Rokiškio r. savivaldybės administracijai laikinai vadovovaujanti Danguolė Kondratenkienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovai, Gamtos tyrimų centro mokslininkai, Rokiškio rajono seniūnai.  

 ŽŪR įtakos vertė

„Kuo būsime aktyvesni, tuo didesnę įtaką galėsime daryti valdžiai“, –  susitikimą Rokiškio kultūros centre  su rokiškėnais  ūkininkais pradėjo Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) pirmininkas Arūnas Svitojus.

Kaip tai pasiekti? Pasak A.Svitojaus, yra vienintelis būdas – tikslo siekti kartu, bendromis visų žemdirbių organizacijų pastangomis. Tokią galimybę ir suteikia pagrindinė skėtinė Lietuvos žemdirbių organizacija – Žemės ūkio rūmai.

ŽŪR vadovai rokiškėnams papasakojo apie ŽŪR galimybes, naujausius veiklos planus bei atsakė į gausius ūkininkų klausimus.

Grūdų standartas ir kitos galimybės

Aktyvusis ūkininkas Vytautas Šlikas prašė, kad ŽŪR pabandytų išspręsti grūdų augintojams rūpimą klausimą dėl grūdų standartų ir apgailestavo, kad šio tikslo pasyviai iki šiol siekė ne tik Žemės ūkio ministerija, bet ir Lietuvos grūdų augintojų asociacija.

„Susidariau įspūdį, kad šio klausimo sprendimu mažiausiai suinteresuoti stambieji ūkiai, o štai turintiems vidutinius ir smulkius ūkius itin aukšti reikalavimai sunkiai pakeliami“, – sakė V.Šlikas.

„Standartus pakeisti bus nelengva, tačiau tuo pat metu šią problemą galime spręsti ir kitu būdu – grūdų augintojai turi kooperuotis, o to siekiantiems ūkininkams ŽŪR gali pagelbėti“, – siūlė A.Svitojus.

Prašė ŽŪR pagalbos

Ūkininkas Alis Vėjelis prašė, kad ŽŪR paskatintų valdžios institucijas aktyviau organizuoti kovą su Afrikiniu kiaulių maru. Pasak A.Svitojaus, daugelis ūkininkų nežino, kad kiaules auginti galima, tačiau reikia laikytis nustatytų apsaugos reikalavimų. Tiesa, reikia apskaičiuoti išlaidas.

„Mes reikalausime, kad valstybė ūkininkams sudarytų galimybę užsiimti kitomis žemės ūkio veiklomis“, – sakė A.Svitojus.

Ūkininkų susirinkime daug kalbėta apie pastarųjų metų skaudulius. Pavyzdžiui, ūkininkas ir verslininkas Raimondas Sirgėdas išsakė rokiškėnų nuomonę apie melioracijos sistemų ateitį ir prašė ŽŪR pagalbos.

„Valstybė turėtų sutvarkyti jai priklausančius melioracijos įrenginius, o ūkininkai susitvarkytų priklausančius jiems“, – siūlė išeitį R.Sirgėdas.

Ekologiškai ūkininkančiųjų prašymai

Ekologiškai ūkininkaujantys rokiškėnai skundėsi dėl šlubuojančios paramos – valdžia netesi pažadų.

„Deja, valdžia delsia šį klausimą spręsti, tačiau kitos išeities nėra. Artimiausiu metu susitiksime su žemės ūkio ministru ir kelsime šį klausimą“, – sakė A.Svitojus.

„Planuodama paramą 2014-2020 m. Vyriausybė šiai sričiai skyrė per mažai lėšų, neįvertino plėtros ir daug klausimų keliančios keistos aplinkybės – Lietuvoje įregistruotas bene didžiausias ekologinis ūkis pasaulyje. Apskritai, Vyriausybė turi pasiryžti ir priimti sprendimą daugiau dėmesio ir lėšų skirti būtent ekologiniam ūkininkavimui, nes ekologiškų produktų paklausa pasaulyje tik augs“, – sakė S.Dimaitis.

Seimas neišgirdo ŽŪR specialistų prognozės

Rokiškėnai ŽŪR vadovams priminė remiantys naujai įsikūrusios Nepalankių ūkininkauti žemių naudotojų asociacijos (NŪŽNA) keliamus reikalavimus.

„Žemės ūkio rūmai valdžiai kelia klausimus, kuriuos siūlo ūkininkai, o taip nutiko, kad tarp ŽŪR narių nebuvo asociacijos, kuri gintų visų Lietuvoje ūkininkaujančių nederlingose žemėse interesus. Pavyzdžiui, Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacija iš esmės rūpinosi tik ūkininkaujančių Varėnos rajone reikalais, todėl taip ir nutiko. Galiu priminti, kad ŽŪR specialistai jau prieš trejus metus tuometiniam Seimo Kaimo reikalų komitetui sakė, kad lėšų ekologiniams ūkiams remti užteks tik iki 2018 – ųjų. Deja, niekas tada neatkreipė dėmesio į mūsų pastabas“, – priminė S.Dimaitis.

Šiais metais, vasario mėnesį žemaičiai įkūrė NŪŽNA ir ŽŪR vadovai tikisi, kad ši organizacija atstovaus visų Lietuvos rajonų ūkininkų, dirbančių nederlingose žemėse klausimus.

Mokslininkų pasiūlymas pieno gamintojams

Rokiškio LŪS pirmininkė Dalia Lūžienė- Malijonienė ir kiti rokiškėnai piktinosi dėl sugriežtintų pieno kokybės reikalavimų. Ar ŽŪR įtakos užtektų atstatyti buvusius reikalavimus? ŽŪR direktorius S.Dimaitis pasiūlė to paties tikslo siekti ir kitais būdais, pavyzdžiui, naudojant probiotikus. Apie šią galimybę rokiškėnams papasakojo kartu su ŽŪR projektą įgyvendinantys Gamtos tyrimų centro mokslininkai.  Išsamiau apie tai žemdirbiai galėjo sužinoti parodoje „Ką pasėsi 2018“ surengtame seminare. Išsamiau apie tai rašėme : https://www.zur.lt/lt/naujoves-lietuvos-ukiams/#more-7372