ŽŪR vicepirmininkas Algis Baravykas pasveikino LMSA Generalinės Asamblėjos dalyvius

2022 m. balandžio 29 d. įvyko Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos (LMSA) ataskaitinė – rinkiminė Generalinė Asamblėja, kurios svečius ir dalyvius pasveikino Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Algis Baravykas.

„Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija yra Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) organizacijų bendruomenėje, o asociacijos vadovas dr. Algis Gaižutis yra aktyvus ŽŪR Tarybos ir Prezidiumo narys, be to vadovauja ŽŪR Žemės, miškų ir aplinkosaugos komitetui, yra ŽŪR Kaimo plėtros, ŽŪR Kooperacijos veiklos, ŽŪR Tarptautinių ryšių komitetų narys, o jo teikiamos pastabos bei siūlymai yra konstruktyvūs,  ypač aplinkosaugos klausimais, todėl dažnai remiamės jo patirtimi ir įžvalgomis. Sėkmingo darbo, gerų rezultatų ir klestėjimo”, – sveikino Algis Baravykas.

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos (LMSA) pirmininkas dr. Algis Gaižutis pažymėjo, kad šiais metais Generalinė Asamblėja yra jau 25-oji, o pati asociacija skaičiuoja jau 29-uosius veiklos metus.

LMSA tikslai – sukurti vieningais principais veikiantį, koordinuojantį savo veiksmus ir tuo stiprų privatų miškų ūkį Lietuvoje, numatyti aiškias kryptis BŽŪP plane ir miškų ūkio plėtrą įgyvendinant žaliojo kurso tikslus.

Pateikdamas LMSA valdybos ataskaitą pirmininkas dr. A.Gaižutis pažymėjo, kad asociacija aktyviai dirba ir bendradarbiauja su Seimu, Vyriausybe, miškų ūkį Lietuvoje kuruojančia Aplinkos ministerija bei Žemės ūkio ministerija ir prie jos esančia Nacionaline mokėjimo agentūra, administruojančia ES paramą kaimo plėtrai, kas leidžia pasiekti rezultatų formuojant teisingą privačių miškų ūkio politiką Lietuvoje. Pažymėta ir tai, kad LMSA veikia ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu mastu ir yra net 3 tarptautinių organizacijų narė: Europos privačių miškų savininkų konfederacijos (CEPF), Europos žemės savininkų organizacijos (ELO), Tarptautinio šeimos miškų aljanso (IFFA).

25-ojoje LMSA ataskaitinėje – rinkiminėje Generalinėje Asamblėjoje valdybos pirmininku išrinktas dr. Algis Gaižutis, patvirtinta valdyba.