Ekstremali situacija dėl sausros Lietuvoje kol kas neskelbiama

2023 m. birželio 16 d. Nacionalinis krizių valdymo centras posėdyje išklausė Žemės ūkio, Finansų, Aplinkos ministerijų, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Valstybinės miškų urėdijos ekspertų vertinimus dėl poreikio skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją.
Išklausius ekspertinius vertinimus, Centras priėmė sprendimą šiuo metu nesiūlyti Vyriausybei skelbti valstybės lygio ekstremalios situacijos. Toks sprendimas priimtas įvertinus esamą sausros poveikį žemės ūkiui, gaisringumui, vandens lygiui ir žuvingumui. Konstatuota, jog šiuo metu turimos priemonės ir finansiniai instrumentai šioms rizikoms valdyti yra pakankami. Atsižvelgiant į orų pokyčius situacija gali keistis, todėl Nacionalinis krizių valdymo centras kitą savaitę vėl rinksis į posėdį ir įvertins stebimų rodiklių dinamiką. Situacijai keičiantis, į ją bus operatyviai reaguojama.