Agroforumas Tartu mieste

Kovo 19 d. Tartu mieste (Estija) Žemės ūkio rūmų l.e.p. pirmininkas Sigitas Dimaitis dalyvavo Estijos žemės ūkio rūmų organizuotoje diskusijoje dėl Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) ateities. Diskusijoje dalyvavo visų 3 Baltijos šalių – Latvijos, Estijos ir Lietuvos žemdirbių savivaldos organizacijų lyderiai. Daug dėmesio buvo skirta Bratislavos deklaracijos, pasirašytos 2017m. kovo 31 d., aptarimui.

Po ilgų diskusijų ir svarstymų visų Baltijos šalių žemdirbių savivaldos organizacijų lyderiai iš esmės pritarė Bratislavos deklaracijos nuostatoms: užtikrinti teisingas ir vienodas sąlygas ūkininkams visose ES valstybėse narėse;  išlaikyti tvirtą BŽŪP biudžetą prisitaikyti prie klimato kaitos; supaprastinti BŽŪP; rizikos valdymas/ūkininkų pajamų saugumo ir stabilumo užtikrinimas; išlaikyti žemės ūkio gamybą ir gyvybingumą ES kaime.

Kovo 20 d. vyko „Agroforumas 2017“, kuriame pranešimą skaitė Europos Parlamento Žemės ūkio komiteto pirmininkas Czeslaw Adam Siekielski, akcentavęs klimato kaitos svarbą ir papildomus kaštus žemdirbiams, siekiant atitikti ES standartams. „Būtina bendra teisinė bazė, gamybos ir prekybos vystymas, naujų finansinių instrumentų panaudjimas, vertikali ir horizontali integracija. Turime pasirengti valdyti sunkumus žemės ūkio sektoriuje. Atskirose ES šalyse žemės ūkis yra skirtingas, tačiau dirbdami drauge turime stengtis užtikrinti didesnį atlygį dirbantiesiems, skatinti naudoti inovacijas, naujus metodus” – kalbėjo C.A.Siekielski.

Taip pat pranešimus skaitė Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros Generalinis direktorius Jerzy Bogdan Pleva, Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio (FAO) atstovas Europai ir Centrinei Azijai Raimund Jehle, Ekonomikos ir kooperacijos plėtros organizacijos (OERD) Prekybos ir žemės ūkio direktorė Carmel Cahil.  Visi pranešėjai akcentavo žemės ūkio, kokybiško gaminamo maisto, atitinkančio ES reikalavimams, gyvenimo kokybės, naujų finansinių instrumentų naudojimo ir jaunimo įtraukties į kaimą ir žemės ūkį svarbą. Forume pranešimus skaitė ir Moldovos žemės ūkio viceministras Ion Paria ir Armėnijos žemės ūkio viceministras Armen Harutyunyan, ypatingai akcentavęs mokslo ir inovacijų platesnio naudojimo svarbą, ūkininkų mokymo(si) ir kvalifikacijos tobulinimo reikšmę ūkio konkurencingumui.

Forumo dalyviai dalyvavo dviejų darbo grupių darbe: Rizikų valdymas ir parama žemės ūkio sektoriui ir Gyvulininkystė kaimo plėtroje.

Konferenciją moderavo Cogeca vicepirmininkas, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų narys Mindaugas Maciulevičius, kuris antrąją dieną pristatė pranešimą „Darnesnių maisto sistemų link”.