Aleksandro Stulginskio universitetas kviečia

Aleksandro Stulginskio universitetas kviečia studijuoti INOVATYVAUS ŪKININKAVIMO VADYBĄ

Čia prasideda inovacijos…

Lietuvos žemės ūkio sektoriuje vyksta didelės struktūrinės permainos. Pasinaudojant savomis, ES ir nacionalinės paramos lėšomis nemažai ūkininkų ir bendrovių modernizavo savo ūkius, juose tvarkosi verslo pagrindais, diegia inovacijas. Siekiant išlaikyti šių ūkių konkurencingumą, tenka pasirūpinti modernia jų vadyba ne tik dabar, bet ir ateičiai.

Studijų programa „Inovatyvaus ūkininkavimo vadyba“ yra skirta parengti inovatyvių ūkių „įpėdinius“, ūkių vadybininkus, kurie, remdamiesi fundamentinėmis mokslo žiniomis, gerai suvoktų žemės ūkio ir verslo jame specifiką, gebėtų pagal pasirinktą ūkininkavimo sistemą diegti technologines ir vadybines inovacijas, tvarkyti ūkį, atliepiant į žemės ūkio politikos ir rinkų permainas priimti ūkio kaitos strateginius sprendimus, juos efektyviai įgyvendinti, dalyvauti kooperacijoje ir  bendruomeninėje veikloje.

Studijų programa aprėpia ne tik žemės ūkio ir ūkininkavimo ekonomikos, žemės ūkio rinkų, veiklos planavimo, išteklių ir procesų valdymo bei kitus vadybinius dalykus. Programoje sudarytos sąlygos tikslingai gilintis į konkrečias gamybos technologijų inovacijas, taip pat pažinti kitas su ūkininkavimu dažnai susiejamas veiklas (bioenergetika, kaimo turizmas, maisto gamyba, tiesioginiai pardavimai ir t.t.).

Studijų trukmė

Bakalauro nuolatinių studijų trukmė – 3,5 m., ištęstinių studijų – iki 5 m.

Karjeros galimybės

Karjeros galimybės plačios. Programa subalansuota inovatyviam ūkininkavimui ir modernių ūkių vadybai, bet, susiklosčius su ūkininkavimu nesusietoms karjeros aplinkybėms, tinka vadybiniam darbui įvairiose verslo įmonėse, viešojo administravimo įstaigose, kuriose reikalingas žemės ūkio ir jo verslo ypatumų išmanymas. Lietuvoje daugiau nei trečdalis įmonių, kurios teikia žemės ūkiui svarbias prekes ir įvairaus pobūdžio paslaugas, taip pat gamina įvairiausius  maisto ir ne maisto produktus iš žemės ūkio žaliavų. Visose šiose įmonėse Programos absolventas bus visa galva pranašesnis už įprastinį vadybininką, nežinantį žemės ūkio subtilumų.

Daugiau informacijos:

Universiteto g. 10, LT-53356 Akademija, Kauno r.

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

III rūmai, 428, 426 kab.

Tel. (8-37) 75 22 57, (8-37) 75 22 78

http://www.asu.lt/ev/lt/ https://www.facebook.com/asuevf