Apie interesų atstovavimą ES institucijose

Sausio 14 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų (LR ŽŪR) pirmininkas Arūnas Svitojus susitiko su suomių žiniasklaidos bendrovės „Yle“ žurnalistu Gustaf Antell, kuris susidomėjo aktyviu LR ŽŪR atstovavimu žemdirbiams ir kaimo gyventojams ES institucijose.

 

Susitikimo metu buvo aptartas BŽŪP naujojo 2021-2027 m. programavimo laikotarpio biudžetas ir jo dalis, kurią planuojama skirti Lietuvai.

LR ŽŪR pirmininkas A. Svitojus pabrėžė, kad Lietuvos efektyviam ekonominiam bei socialiniam vystymuisi būtina užtikrinti, jog tiesioginės išmokos nebūtų žemesnės nei ES tiesioginių išmokų vidurkis, o parama kaimo plėtrai nebūtų sumažinta daugiau nei 26 proc. lyginant su 2014-2020 m. programavimo laikotarpiu.

„Šiandien, kai visos ES šalys siekia tvaraus ūkininkavimo, socialiai atsakingo požiūrio ir prisidėjimo prie klimato kaitos problemų sprendimo, būtina užtikrinti ir finansinius instrumentus. Pastarųjų 3 metų laikotarpiu Lietuvos žemės ūkis kenčia nuo  klimato kaitos padarinių, taigi ypač svarbu prisitaikyti prie naujų klimato sąlygų, didinti technologinį išsivystymą, mokyti jaunus žmones saugoti aplinką ir tausoti gamtą. Žemės ūkis ES šalyse yra glaudžiai susijęs su visa ekonomika, todėl visoms ES narėms turi būti užtikrintos vienodos konkurencinės sąlygos. Todėl LR ŽŪR aktyviai kovoja dėl BŽŪP 2021-2027 m. biudžeto ir 2019 m. gruodžio mėn. 12 d. organizuota protesto akcija Briuselyje Europos Vadovų Tarybos metu buvo jau 7-oji LR ŽŪR organizuota akcija, kuri sujungė net 5 šalis bendram tikslui – Lenkiją, Latviją, Čekiją, Slovakiją ir Lietuvą. Turime vienyti jėgas ir drauge su kitomis šalimis siekti, kad mūsų šalyse nebūtų diskriminacinių sąlygų žemdirbiams ir kaimo gyventojams bei būtų įgyvendinami Lisabonos sutartyje ir ES pagrindinių teisių chartijoje numatyti tikslai“, – kalbėjo A. Svitojus.

 

***

„Yle“ yra Suomijos nacionalinė visuomeninio transliuotojo įmonė, įkurta 1926 m., kurioje dirba apie 3 200 žmonių.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.