Briuselyje aptarti BŽŪP ateities iššūkiai

Gegužės mėn. 13 d. vyko COPA-COGECA organizuota konferencija – pasitarimas „Pagrindiniai Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) ateities iššūkiai“, kurioje dalyvavo Žemės ūkio rūmų teisininkė Aistė Tomkienė. Praėjus vos pusantrų metų po naujausių BŽŪP pakeitimųK įsigaliojimo, jau prasidėjo diskusijos apie naują BŽŪP reformą. Copa ir Cogeca iki šiol nuolat pabrėžė, kad būtina įgyvendinti dabartinę politiką ir surinkti pakankamai išsamios informacijos apie BŽŪP reformos įgyvendinimą, prieš pradedant spręsti, kaip galėtų atrodyti būsima ES politika žemės ūkio atžvilgiu. Todėl labai svarbu teisingai įvertinti BŽŪP įgyvendinimą ir nustatyti, kokios priemonės veiksmingos bei kokios ne. Jei bus priimti skuboti sprendimai dėl prastos ar neišsamios analizės, tai tik pakenks ūkininkų ir žemės ūkio kooperatyvų interesams. Konferencijoje – pasitarime buvo siekiama kartu su ES valstybių narių organizacijomis aptarti pagrindinius punktus dėl BŽŪP politikos peržiūros garsių pranešėjų – Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato Ekonominės analizės, perspektyvų ir vertinimo direktorato direktoriaus Tasoso Haniočio, Pascal Vine, Coop de France atstovo, kt.  – pateiktos informacijos kontekste. Neformalių susitikimų metu su Baltijos šalių atstovais taip pat aptarta būtinybė suformuoti ir ES institucijoms pateikti bendrą Baltijos šalių poziciją dėl BŽŪP po 2020 m.