Darbo teisės naujovės

Balandžio 12 d. Panevėžyje įvyko konferencija ūkininkams ir kitiems kaimo darbdaviams „Darbo teisės naujovės darbdaviams, profesinių sąjungų atstovams, NVO ir visuomenei”.

Konferencijos lektorė – Žemės ūkio rūmų teisininkė Agnė Bundzinskaitė susirinkusiuosius supažindino su bendrosiomis Darbo kodekso nuostatomis, tarptautinio pobūdžio darbo santykiams taikytina teise, darbo sutarties sąvoka ir darbo sutarties sąlygomis (būtinosios ir papildomos), darbo ir poilsio laiku, darbo užmokesčiu, žalos atlyginimu, darbuotojų saugos ir sveikatos, kolektyviniais darbo santykiais, profesinės sąjungos ir socialinės partnerystės formomis, darbo ginčų sprendimo būdais ir kt.

Nuo š. m. liepos 1 d. įsigaliojo naujas Darbo kodeksas, įteisinęs lankstesnius darbuotojų ir darbdavių santykius (naujas darbo sutartis ir lankstesnį darbo laiką, mažesnes išeitines išmokas, priemokas darbuotojams už lojalumą, naują atostogų tvarką ir t. t.), tačiau tuo pačiu įnešęs nemažai sumaišties.

Natūralu, nes, keičiantis darbuotojų kartoms, turi keistis ir darbinius santykius numatantys reglamentai – naujoji Y karta yra dinamiškesnė ir ne tokia lojali vienai darbovietei, tad darbdaviai turi į tai atsižvelgti. Darbuotojams atsiradus daugiau galimybių keisti darbo vietą, darbdaviai turi ypatingą dėmesį skirti ne tik talentų pritraukimui, bet ir jų motyvacijai – dialoge tarp darbdavio ir darbuotojo pastaroji tampa vis dažnesniu motyvu.

Projektą kartu su LR valstybine darbo inspekcija įgyvendina 4 socialiniai partneriai – didžiausios darbdavių ir darbuotojų organizacijos, turinčios daugiausiai įtakos pokyčiams socialinės partnerystės srityje: Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos darbdavių konfederacija ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos socialinio fondo. Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2020 m. spalio 9 d.

Konferencijoje dalyvavo Panevėžio ir Rokiškio rajonų ūkininkai, kiti darbdaviai, kuriuos į renginį pakvietė Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatorės Danguolė Kuzmienė ir Lina Meilutė – Datkūnienė.