Dėl ūkininko ūkio įstatymo pakeitimo

Liepos 5 d. Vyriausybės posėdyje bus svarstomas klausimas „Dėl Ūkininko ūkio įstatymo Nr. VIII-1159 6, 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-16-1060) (16-4007(3))“. Siekiant, kad Ūkininkų ūkių registre būtų aktuali informacija ir jame registruojami tik faktiškai veikiantys ūkiai, o žemės ūkio statistikoje neatsirastų neaktyvių ūkių duomenų, šiame įstatymo projekte numatyta įtvirtinti reikalavimą ūkininkams kartą per kalendorinius metus atnaujinti duomenis apie ūkininko ūkio veiklą (plačiau priede): Dėl ūkininko ūkio įstatymo_ZUM

Žemės ūkio rūmai šiuo klausimu poziciją pateikė Žemės ūkio ministerijai dar 2016 m. balandžio 11 d.  Su raštu galte susipažinti ČIA: 1 03_0339_0001