Diskusija dėl specialistų trūkumo

Gegužės 23 d., Seimo Konstitucijos salėje įvyko Seimo Kaimo reikalų komiteto organizuota apskritojo stalo diskusija „Dėl kvalifikuotų žemės ūkio specialistų ir darbininkų žemės ūkyje trūkumo“.

Pastaruoju metu žemės ūkio sektoriaus darbdaviai pasigenda ne tik kvalifikuotų žemės ūkiui reikalingų specialistų-konsultantų, bet ir profesinio rengimo institucijose parengtų darbininkų, atitinkančių šiuolaikinius darbo rinkos poreikius. Diskusijoje buvo nagrinėjama žemės ūkio specialistų trūkumo problematika, nagrinėjama, su kokiais iššūkiais susiduria profesinio mokymo institucijos rengiant darbininkus žemės ūkiui ir kokios yra įsidarbinimo žemės ūkio sektoriuje galimybės.

Gyvulininkystės sektoriaus specialistų, parengtų žemės ūkiui ir įsidarbinusių statistiką, problemas ir jų sprendimo būdus pristatė LSMU Veterinarijos akademijos Gyvulininkystės technologijos fakulteto dekanas doc.dr. Rolandas Stankevičius ir  Veterinarijos fakulteto dekanė prof. dr. Vita Riškevičienė.   PRANEŠIMAS

Augalininkystės sektoriaus specialistų, parengtų žemės ūkiui ir įsidarbinusių statistiką, problemas ir jų sprendimo būdus apžvelgė Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakulteto dekanė prof. dr. Aušra Blinstrubienė. PRANEŠIMAS

Apie darbininkų, parengiamų žemės ūkiui ir kaimui tobulinimą kalbėjo ir pranešimą perskaitė ŽŪR Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vedėja Sonata Kisielienė. PRANEŠIMAS

Pranešimą „Profesinio mokymo institucijų problemos ir sprendimo būdai rengiant darbininkus žemės ūkiui ir kaimui“ perskaitė Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Romualdas Makauskas.

Apie darbuotojų motyvaciją pasisakė ŽŪR tarybos narys, Lietuvos žvėrelių augintojų asociacijos pirmininkas Česlovas Tallat-Kelpša. „Kai vaikas žino ko nori, kai jis yra motyvuotas dirbti – viskas tvarkoje. Tačiau reikia pagalvoti kaip motyvuoti tuos, kurie nenori dirbti, auga probleminėse šeimose, kuriose neįgyja pradinių gyvenimui būtinų įgūdžių. Darbdaviai turi suartėti ir dirbti bendrai su mokyklomis. Jau 25 metai pats esu darbdavys, esame įdarbinę 150 žmonių, tačiau praktikantų savo ūkyje nesulaukiame. Kiek žinau Danijos profesinio mokymo pavyzdį, ten mokiniai 74-79 proc. laiko dirba pas darbdavius, ir tik likusius 26-21 proc. sėdi suole ir mokosi teorijos. Tikriausiai toks mokymo modelio  taikymas padeda motyvuoti jauną žmogų dirbti, uždirbti ir suvokti, kad turint specialybę ir gebant dirbti galima gerai gyventi“ – kalbėjo Č. Tallat-Kelpša.

Apie kvalifikuotų specialistų trūkumą kalbėjo Lietuvos daržovių augintojų asociacijos valdybos narys, Žemės ūkio kooperatyvo „Suvalkijos daržovės“ vadovas Martynas Laukaitis. „Mūsų kooperatyve dirba per 100 žmonių. Susiduriame su kvalifikuotų ir motyvuotų žmonių stygiumi. Manau, kad nuo mokinio suolo reikia motyvuoti vaikus įgyti darbininkišką profesiją, kuri tikrai yra perspektyvi ir reikalinga. Ruošiančios darbininkus mokyklos per mažai dėmesio skiria praktikai. Per savo realius pavyzdžius pastebime, kad didelė problema, kai atėjęs darbuotojas į žemės ūkio įmonę net nesuvokia, kur jis pateko, koks darbas jo laukia. Kiek žinau, Vokietijoje daugiau kaip pusė mokymosi laiko skiriama praktiniam mokymui pas darbdavį, kurio metu mokinys ne tik susipažįsta su darbo specifika, bet ir įgyja įgūdžių. Valstybė, investuojanti į žmogų, jo mokymą, turėtų įpareigoti ir dirbti. Daržininkystės sritis imli darbo jėgai, sukuriame daug darbo vietų, tačiau žmonių, norinčių ir gebančių dirbti tiesiog nėra. Pasigendame žmonių, kurie galėtų dirbti nekvalifikuotą darbą. Tikriausiai teks įdarbinti emigrantus iš Ukrainos, Baltarusijos“,- kalbėjo M. Laukaitis.

Pranešimą „Įsidarbinimo galimybės žemės ūkio sektoriuje” pristatė Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento Metodologijos ir stebėsenos skyriaus vyr. specialistė Audronė Butkienė. PRANEŠIMAS

Diskusijoje dalyvavęs Švietimo ir mokslo ministrės patarėjas Marius Ablačinskas atsakė į klausimus, apžvelgė ateities perspektyvas ir artimiausius ŠMM darbus.

[Best_Wordpress_Gallery id=”274″ gal_title=”2018_05_23″]