Diskusijos dėl ateities

Gegužės 30 d. Žemės ūkio ministerija organizavo diskusiją tema – Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2021-2027 m. strateginio plano kompleksinis tikslas „Modernizuoti sektorių kaupiant žinias ir keičiantis jomis, diegiant inovacijas ir gerinant skaitmeninimą žemės ūkyje bei kaimo vietovėse, taip pat skatinant praktinį jų pritaikymą“ („Keitimasis žiniomis ir informavimas“, „Ūkių konsultavimo paslaugos“, Europos inovacijų partnerystė, Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistema (ŽŪŽIS)).  

Diskusijoje aktyviai dalyvavo LR žemės ūkio rūmų nariai – Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga ir jos atstovas Paulius Astrauskas, Lietuvos daržovių asociacijos direktorė Zofija Cironkienė, Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininkas Saulius Daniulis, Lietuvos kanapių augintojų asociacijos vadovas Rimantas Čiūtas.

Situacijos analizę pristatė Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto direktorė dr. Aušra Melnikienė. Taip pat buvo apžvelgtos Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemos plėtros galimybės, po kurių vyko darbas grupėse, kur buvo diskutuojama apie poreikių intervencijai nustatymą, ateities paramos priemones ir jų įtaką tvariam ūkininkavimui.

Pažymėtina, kad 2021-2027 m. Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros
strateginiame plane numatoma skirti didelį dėmesį sektoriaus modernizavimui kaupiant žinias ir keičiantis jomis, diegiant inovacijas ir gerinant skaitmeninimą žemės ūkyje bei kaimo vietovėse, taip pat skatinant praktinį jų pritaikymą.