Diskusijos dėl BŽŪP ateities

Birželio 14-15 d. Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus, Tarptautinio skyriaus vedėja Vaida Leščauskaitė ir Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias” valdybos pirmininkas Jonas Kuzminskas dalyvavo Copa-Cogeca prezidiumų posėdžiuose Briuselyje.

Posėdžių metu priimtos Copa-Cogeca rekomendacijos dėl Europos baltyminių augalų plano, dėl gyvulinių produktų (pieno, mėsos) pavadinimų apsaugojimo, dėl maisto produktų maistingumo žymėjimo ant pakuočių sistemų. Taip pat aptartos vykstančios derybos dėl prekybos, daug dėmesio skirta esamos rinkos situacijos apžvalgai bei pasidalinimui  informacija apie sunkumus, kuriuos ūkininkai patiria dėl klimto ypatumų – Šiaurės Europą, kurią pernai skalbė liūtys, dabar džiovina sausra.

Visgi daugiausiai dėmesio sulaukė diskusijos dėl kito laikotarpio ES biudžeto bei Bendrosios žemės ūkio politikos ateities. Bendrame Copa-Cogeca posėdyje dalyvavo Europos Komisaras žemės ūkiui ir kaimo plėtrai Phil Hogan, pristatęs Europos žemdirbių savivaldos atstovams Europos Komisijos pasiūlymą dėl BŽŪP reguliuosiančių teisės aktų.

„Manęs nestebina kad jūs teigiate, jog Komisijos pasūlymai jus nuvylė – derybos dėl biudžeto ir BŽŪP tik prasideda, šioje stadijoje jūs ir negalite sakyti, kad esate patenkinti. Tačiau situacija yra tokia, kokia yra. Europos Sąjunga turi susitvarkyti su naujais iššūkiais – migracija, saugumu, Brexit – o lėšos yra labai ribotos. Suprasdami, jog ypač svarbu yra užtikrinti ūkininkų pajamas, stengėmės išsaugoti kaip įmanoma daugiau lėšų tiesioginėms išmokoms. Tačiau šios išmokos turi būti paskirstomos teisingiau. Turime pripažinti, kad mažiems ir vidutiniams ūkiams reikia daugiau paramos, nei didiesiems, o tam reikia sukurti tai užtikrinančią sistemą,” – kalbėjo Komisaras.

Copa-Cogeca nariai, diskutuodami su Komisijos nariu, iškėlė kelias pagrindines esamo pasiūlymo problemas. Europos ūkininkų atstovams nerimą kelia BŽŪP biudžeto mažinimas, politikos paprastinimo trūkumas, pavojus, kad politiką vykdant per valstybių narių sudarytus strateginius planus dings BŽŪP bendrumas.

Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus posėdžių metu iškėlė kaimo plėtros finansavimo klausimą. „Copa-Cogeca ir  Europos Komisija mus ragina siekti, kad šalių narių vyriausybės papildytų kaimo plėtros biudžetą nacionalinėmis lėšomis.Tačiau Lietuvos bei Baltijos šalių vyriausybių galimybės tai padaryti labai ribotos – mūsų biudžetai neprilygsta Vakarų valstybių pajamoms. O lėšos kaimo plėtrai yra ypač reikalingos – mūsų kaimas atgavus nepriklausomybę patyrė ypač sudėtingus sisteminius pokyčius, todėl yra būtina gerinti infrastruktūrą, skatinti verslumą ir kaimo gyvybingumą,” – kalbėjo ŽŪR pirmininkas.

Birželio 15 d. vyko tradicinis Baltų ir Šiaurės šalių žemdirbių savivaldos organizacijų susitikimas. Aptartos nuomonės dėl BŽŪP ateities, kalbėta apie sausros padarinius – prognozuojama, jog sausros išsekinti regionai gali prarasti nuo trečdalio iki pusės derliaus.