Europos Audito Rūmai paskelbė ataskaitą apie vynuogynų restruktūrizavimą ir sodinimą ES

ES teikia vynuogių augintojams skirtą paramą vynuogynams restruktūrizuoti, kad jie taptų konkurencingesni. Ją teikiant taip pat galima būtų pagerinti tvarią gamybą ir vynuogių auginimo aplinkosauginį pėdsaką. Prieš sodindami naujus vynuogynus, kurių skaičius ribotas, vynuogių augintojai turi gauti leidimą, kad būtų išvengta perteklinės pasiūlos, darančios neigiamą socialinį poveikį ir poveikį aplinkai. Nustatėme, kad ES parama daromas neaiškus poveikis vynuogių augintojų konkurencingumui. Yra trūkumų, susijusių su leidimų sodinti vynmedžius sistemos koncepcija ir įgyvendinimu, o ES vyno politika neatitinka bendros žemės ūkio politikos aplinkosaugos tikslų. Rekomenduojame Komisijai geriau orientuoti ES veiksmus, kad būtų skatinamas vynuogių augintojų konkurencingumas ir didinami vyno sektoriaus užmojai aplinkosaugos srityje.

Su ataskaita susipažinti galite ČIA