FAO ataskaitoje – rezervai smulkiesiems ūkiams

Rugsėjo 21 ir 22 d. nuotoliniu būdu surengtoje FAO (Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija) konferencijoje Artimųjų Rytų šalys diskutavo dėl COVID – 19 poveikio apsirūpinant maisto produktais. Nors per pastaruosius du dešimtmečius pasaulinė prekyba maisto ir žemės ūkio produktais išaugo daugiau nei du kartus, tačiau pastaraisiais metais augimas sulėtėjo. FAO ekspertai mato rezervus – ES ragina į tiekimo grandines įtraukti smulkiuosius ūkininkus.

Dvi dienas trukusioje virtualioje konferencijoje, kurią organizavo Omano sultonatas, dalyvo 30 FAO narių, taip pat organizacijos partnerių, pilietinės visuomenės, privataus sektoriaus ir akademinės bendruomenės atstovai. Jie ieškojo naujų politinių sprendimų pagrindinės konferencijos temos „Maisto sistemų pertvarkymas, siekiant tvaraus vystymosi tikslų“ kontekste.
FAO generalinis direktorius Qu Dongyu konferencijoje konstatavo, kad  COVID-19 pandemija, nors „pirmiausia yra sveikatos, medicinos krizė, tačiau ji paveikė visas mūsų gyvenimo sritis, o ypač gyventojų aprūpinimą maistu“.
Pasak FAO vadovo, pandemija ir jos plitimo suvaldymo priemonių pasekmės ypač paveikė labiausiai pažeidžiamas gyventojų grupes, be to, pandemijos poveikį sustiprino ir kitos grėsmės – konfliktai tarp šalių, stichinės nelaimės, klimato kaita, kenkėjų protrūkiai ir ligos.

Lietuvos žemdirbių ir eksportuotojų dėmesį turėtų patraukti Omano sultonato žemės ūkio, žuvininkystės ir vandens išteklių ministro bei Saudo Arabijos regioninės konferencijos pirmininko Hamoudo Al-Habsi pasisakymas. Jis teigė, kad susidūrus su COVID-19 pandemija šio regiono šalims sunku išsaugoti žemės ūkio gamybą ir savarankiškai apsirūpinti maisto produktais, todėl regiono valstybėms būtina imtis koordinuotų pastangų. Priminsime, kad šis regionas labai priklauso nuo maisto produktų importo ir iš ES. Nors regiono šalys šįmet laiku ėmėsi priemonių ir išvengė maisto trūkumo, tačiau Omano ministras sakė, kad norint užkirsti kelią tokiai rizikai ateityje, reikėtų stiprios politinės paramos ir investicijų į maisto tiekimo sistemas. Taigi ir ES gamintojai turėtų stebėti ir laukti naujų iniciatyvų.
Savo ruoštu Qu Dongyu pranešė, kad FAO kuria išsamią reagavimo į COVID-19 ir ekonomikos atkūrimo programą. Be kita ko, FAO vadovas priminė, kad Artimųjų Rytų ir ypač Šiaurės Afrikos (MENA) regionas atsilieka nuo FAO plano, kuriuo siekiama iki 2030 m. panaikinti visų formų badą ir nepakankamą mitybą.

Konferencijos metu susitarta dėl galutinio rekomendacijų ir praktinių žingsnių. Kokie  rezervai? FAO ataskaitoje „Žemės ūkio rinkų būklė 2020“ (SOCO 2020) skelbiama, kad pasaulinė prekyba maisto ir žemės ūkio produktais nuo 1995 – ųjų išaugo daugiau nei du kartus ir pasiekė 1,5 trln. USD. Atkreiptinas dėmesys, kad auga eksportas ir iš besivystančios ekonomikos šalių – sudaro jau daugiau nei trečdalį viso pasaulio eksporto. Tačiau nuo finansų krizės 2008 – aisiais augimas sulėtėjo. Manoma, kad COVID-19 pandemija dar labiau sustiprins šią tendenciją.

„Turime pasikliauti rinkomis, kaip neatsiejama pasaulinės maisto sistemos dalimi. Tai ypač svarbu didelių sukrėtimų akivaizdoje –  ar tai būtų COVID-19, ar klimato atšilimas“, –  FAO ataskaitoje teigia Qu Dongyu.

Ataskaitoje pateikiami duomenys, kad maždaug trečdalis pasaulio žemės ūkio ir maisto produktų eksporto yra prekiaujama pagal maisto produktų tiekimo grandinių sistemą ir eksportuojami produktai mažiausiai du kartus kerta valstybių sienas.

Kitas svarbus niuansas – dalyvaudami pasaulinėse maisto tiekimo grandinėse, smulkūs ūkininkai galėtų išplėsti maisto gamybą ir padidinti pajamas. FAO ataskaitoje teigiama, kad per trumpą laiką vidutiniškai 10 proc. padidėjęs žemės ūkio dalyvavimas pasaulinėse maisto tiekimo grandinėse gali padidinti darbo našumą apie 1,2 proc. Tai labai svarbu smulkiesiems ūkiams, deja, smulkieji ūkininkai negauna šios naudos, nes nedalyvauja arba yra atkirsti nuo dalyvavimo pasaulinėse vertės grandinėse.

„Turime padvigubinti pastangas įtraukti smulkius ūkius į šiuolaikines maisto produktų tiekimo grandines, taip vieniems užtikrindami kaimo pajamas, o kitus – aprūpinimu maistu tiek kaime, tiek mieste“, – sakė Qu Dongyu.

FAO ekspertų atliktos analizės duomenimis, dalyvavimas sudarant sutartis dėl žemės ūkio produktų gali padidinti ūkių pajamas daugiau nei perpus. Todėl FAO vadovas ragina valstybes taikyti priemones, kurios skatintų smulkiuosius ūkininkus dalyvauti pasaulinėse maisto tiekimo grandinėse.