Informacija iš KRK posėdžio

2021 m. gegužės 26 d. Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdžio dienotvarkėje buvo storas pluoštas teisės aktų.

Taip pat aptartos pasėlių deklaravimo aktualijos. Pastebėjimais pasidalijo Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Vytautas Buivydas, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ pirmininkas Jonas Kuzminskas, Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos vadovas Saulius Daniulis.

Vieno įstatymo – du projektai

KRK rengiasi pradėti Žemės ūkio, maisto ir kaimo plėtros įstatymo 8 ir 13 straipsnių pataisų projektus, kuriems Seimas po pateikimo pritarė gegužės 20 dieną.

Šių projektų keliai išsiskiria.

Įstatymo 8 str. papildymo projekto svarstymas atidedamas į Seimo rudens sesiją, rugsėjo antrąją pusę. Toks sprendimas priimtas, nes klausimas sudėtingas ir jautrus, todėl numatoma daug procedūrinių žingsnių. Projektu siūloma nustatyti 150 tūkstančių eurų tiesioginių išmokų pagrindinės išmokos sumos ribą vienam asmeniui ar susijusiems asmenims, maksimalios išmokų sumos nebūtų galima didinti atsižvelgiant į išmokėtus darbo užmokesčių bei su jais susijusių mokesčių sumas. Grupės Seimo narių pateiktas projektas sukėlė milžinišką reakciją, įregistruoti bent du kitų Seimo narių pasiūlymai. Pagal vieną iš jų, tiesioginių išmokų pagrindinės išmokos sumos ribojimą siūloma taikyti tik susijusiems juridiniams asmenims, išimtį taikyti ir gyvulininkystėms ūkiams.

Visuomenė su projektu gali susipažinti Seimo interneto puslapyje, iki liepos 1 d. teikti pasiūlymus bei pastabas.

***

To paties įstatymo 13-ojo straipsnio pakeitimo projektu siekiama įtvirtinti teisinį pagrindą, kad informacija apie žalio pieno pirkimo kainas būtų viešinama. Šio projekto svarstymui uždegta žalia šviesa – jis bus svarstomas birželio mėnesį. Komitetas neatsižvelgė į Lietuvos pramonininkų konfederacijos išreikštą pageidavimą prašyti Vyriausybės išvados.

Prieš nesąžiningą komercinę praktiką

KRK svarstė paketą, kuriuo siekiama į nacionalinę teisę perkelti Europos Parlamento ir Tarybos 2019 m. balandžio 17 d. direktyvos nuostatas. Projektus rengė Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) bei Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM), dėl jų vyko ilgos sudėtingos diskusijos Vyriausybėje. Tai Nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymo projektas ir su juo susijusių įstatymų pataisos: Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo bei Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo.

Norima užkirsti kelią nesąžiningai prekybos praktikai žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje ir apsaugoti žemės ūkio bei maisto produktų tiekėjus nuo jų atžvilgiu draudžiamų nesąžiningos prekybos praktikos veiksmų. Siūloma papildyti draudžiamų nesąžiningos prekybos praktikos veiksmų sąrašą, nustatyti veiksmingą sankcijų skyrimo mechanizmą. Kartu siekiama išsaugoti šiuo metu galiojančius trumpesnius atsiskaitymo už parduotą žemės ūkio produkciją (ypač ūkinius gyvūnus) terminus bei sustiprinti atsiskaitymų kontrolę.

Paketas turi būti priimtas Seimo pavasario sesijoje, kad įstatymai įsigaliotų lapkričio mėnesį. Probleminių klausimų beveik nėra, išskyrus vieną – dėl prekybos įmonėms siūlomos maksimalios sankcijos, kuri atgrasytų nuo nesąžiningos praktikos. Konkurencijos Taryba pasisako už tai, kad tokia sankcija turėtų siekti 2 proc. metinių pajamų lygį ir nesutinka su paskutiniu kompromisiniu EIM su darbo grupe pasiūlytu variantu – apsistoti ties 0,7 proc. lygio sankcija.

Tobulinamas biudžetas

KRK kaip papildomas komitetas svarstė 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo projektą, su ŽŪM valdymo sritimi susijusių biudžeto eilučių pakeitimus. Biudžetas yra tobulinamas atsižvelgiant į numatomas įgyvendinti Europos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo fondo priemones, taip pat įvertinus Covid-19 padariniams mažinti vykdomoms priemonėms reikalingas papildomas lėšas, naujai išryškėjusiems ar ilgiau nei planuota trunkantiems poreikiams finansuoti.

KRK pasiūlė Seimo Biudžeto ir finansų komitetui atsižvelgti į tai, kad Seimo komitetas pritaria Seimo narių grupės siūlymui skirti 20 mln. eurų žvyrkelių asfaltavimo programai, be to, palaiko Socialinių mokslų centro, kuris yra ŽŪM partneris, prašymą skirti papildomą 450 tūkst. eurų finansavimą.

Projektas, dėl kurio diskusijų nekilo

Dar vienas svarstytas projektas – Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo 15 straipsnio pakeitimo projektas. Jį pristatė pataisos iniciatorė Seimo narė Aistė Gedvilienė. Siūlomi techninio pobūdžio pakeitimai, kurių būtinybė atsirado balandžio 22 d. priėmus Žemės įstatymo pataisas. Projektu tiesiog siekiama pakoreguoti teritorijų planavimo dokumentų sąvokas. Detaliųjų ar specialiųjų planų sąvoka keičiama kita sąvoka: vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai.