Jaunųjų ūkininkaičių dovana Mokytojams

Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos Jaunųjų ūkininkų būrelio nariai puošė mokyklos erdves gėlių žiedais ir kitais savo  rankomis užaugintais augalais, komponavo puokštes ir organizavo jų parodą, kuri džiugino mokyklos bendruomenę ir tėvelius visą savaitę. Paroda buvo skirta tarptautinei Mokytojo dienai paminėti ir pagerbti savo mokyklos mokytojus.

„Su dideliu užsidegimu vaikai nešė savo užaugintus žiedelius ir kitus augalėlius, kuriuos komponavo į puokštes. Ketvirtokai iš gėlių žiedų mokyklos kieme net mandalą sukūrė.  Šia akcija mūsų pradinukai ir jų tėveliai dėkojo už šiltą žodį, nuoširdžią šypseną ir rūpestį, už padrąsinimą ir palaikymą, už įkvėpimą svajoti ir savo svajones paversti realybe, už išdalintą meilę Mokytojams. Tai buvo pati gražiausia rudeninių žiedų žinia skirta pedagogams“, – sako mokytoja Ramutė Vaičėnienė.

Priminsime, kad pandėliečiai yra aktyvūs projekto – konkurso „Augink ir Tu!“ dalyviai.

Konkurso „Augink ir Tu!” tikslai

Projektas – konkursas „Augink ir Tu!”, startavo 2021 m. kovo 1 dieną. Jo iniciatoriai yra Lietuvos žemės ūkio rūmai (LR ŽŪR) drauge su Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga (LJŪJS) bei Rokiškio rajono ūkininkų sąjunga.

Projekto – konkurso tikslas – ugdyti ir įtvirtinti vaikų gebėjimus. Per patirtinį mokymą puikiai ugdomi vaikų įgūdžiai, stiprinamos kompetencijos, plečiamas akiratis. Per konkrečius darbelius ir užduotis skatinamas vaikų noras dalyvauti, įsitraukti į užduotį, atlikti tam tikrus darbus ir jausti atsakomybę už savo veiklą. Darbas ir meilė žemei ugdo tikrųjų gyvenimo vertybių suvokimą, moko bendradarbiavimo, suteikia žinių ir įgūdžių, kurie neišvengiamai bus reikalingi gyvenime.

Žemės ūkiui būdinga tam tikra specifika: gyventojų skaičiaus mažėjimas ir senėjimas kaimo vietovėse reikalauja veiksmingų sprendimų jauniems žmonėms pritraukti į žemės ūkio sektorių ir kaimo vietoves. Todėl labai svarbu skirti dėmesį ir ugdyti mažuosius piliečius, kurie ateityje, tikėtina, norės įsitraukti į žemės ūkio veiklą.