Jaunųjų ūkininkų susitikimas su F.Hoganu

Liepos 18-19 d. Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos (LJŪJS) tarptautinių projektų vadovas dalyvavo CEJA (Europos Sąjungos jaunųjų ūkininkų organizacijos) generalinėje asamblėjoje. Susitikimo dieną CEJA Prezidentas Alanas Jagoe (Alan Jagoe) informavo, jog LJŪJS tapo pilnateise CEJA nare ir igijo balsavimo teisę.

Vykusio prezidiumo posėdžio metu, jame dalyvavęs Europos Sąjungos Komisaras žemės ūkiui ir kaimo plėtrai Filas Hoganas (Phil Hogan) pasveikino LJŪJS prisijungus prie CEJA ir pasidžiaugė, kad galėsime aktyviai prisidėti prie jaunesnio ir inovatyvesnio žemės ūkio sektoriaus plėtros ES šalyse ir siekti geresnių gyvenimo, darbo sąlygų jauniems asmenims, ūkininkaujantiems kaimo regionuose bei paragino Lietuvos jauniesiems ūkininkams iškilus problemų, kreiptis tesiogiai į F.Hoganą.

Susitikimo metu ūkininkai  išreiškė savo nerimą ir nusivylimą dėl sudėtingų sąlygų jauniems žmonėms pradėti ūkininkauti ES, politinių priemonių nestabilumo, finansavimo stokos.

Diskutuojant apie „Brexit“ , F, Hoganas užtvirtino, kad iki 2020 m. ES Jungtinės Karalystės pasitraukimas nepaveiks, kadangi iki to laiko biudžeto perskirstymas nėra numatomas.

Atsakydamas į klausimą, kas laukia ES po 2020 m., F. Hoganas prašė suprasti, kad kol kas apie tai kalbėti yra sunku, kadangi neaišku, kokie santykiai sies ES su Jungtine Karalyste ateityje.

LJŪJS informacija